M
06/04/2021 09:43

Chủ động, tích cực chuẩn bị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021

(LĐTĐ) Để các phong trào trong Tháng Công nhân được phát động rộng rãi tới mọi công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi tới công đoàn các đơn vị. Trong đó yêu cầu các hoạt động triển khai phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động Chú trọng tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” sẽ tập trung vào các nội dung tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương và các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng phát triển.

Chủ động, tích cực chuẩn bị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tăng cường vận động và phối hợp cùng các đối tác, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi. (Ảnh: M.Tiến)

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 5, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” sẽ được công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình và chính sách động viên, khen thưởng đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021.

Phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia chương trình. Từ đó, tổng hợp, thẩm định, giới thiệu gửi về Liên đoàn Lao động huyện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến” trong công nhân, viên chức, lao động, lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu để tổng hợp, giới thiệu về Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kép” vừa chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: “Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tìm kiếm đối tác để triển khai các chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi. Thời gian thực hiện trong tháng 5/2021, tập trung vào ngày 1/5.

Bên cạnh đó, công đoàn từ huyện đến cơ sở thiết thực tổ chức chương trình “Lắng nghe- Thấu hiểu- Chia sẻ” bằng cách tạo cơ hội cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, những câu chuyện xúc động trong lao động và cuộc sống; lựa chọn những nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả, truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

Liên đoàn Lao động huyện cũng lưu ý công đoàn các cơ sở trong quá trình thực hiện cần xác định rõ những vấn đề đã có trong quy định thì chủ động giải thích để đoàn viên, người lao động hiểu rõ; đối với vấn đề chưa có trong quy định thì kiến nghị với cấp có thẩm quyền; đối với trường hợp đặc biệt khó khăn phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình, cần chung tay giải quyết theo quy định của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị”.

Trong tháng 4, triển khai hoạt động truyền thông “Công đoàn trong trái tim tôi”, triển khai bộ nhận diện Tháng Công nhân thông qua biểu trưng, sáng tác video, âm nhạc, ảnh… tổ chức hoạt động truyền thông “Điều ước đoàn viên” song song với chương trình “Công nhân giỏi” năm 2021, có thể lồng ghép với hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Mạnh Tiến

Nguồn :