M
30/01/2021 12:29

Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 432/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.

Trường học Hà Nội chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong trường học 100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định an toàn giao thông

Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 2/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.
Trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời, hiệu quả việc dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm Covid-19, F1, F2… tại địa phương, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời, hiệu quả việc dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương.

T.P

Nguồn :