M
10/09/2020 21:03

Chế độ được hưởng khi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Công Trình (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hỏi): Trên đường đi làm về, bạn tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện. Sau khi làm thủ tục giám định, bạn tôi được kết luận mất khả năng lao động 22%. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này: Bạn tôi được hưởng những chế độ gì? Trong thời gian nghỉ chữa bệnh và nghỉ dưỡng sức do tai nạn, bạn tôi có được hưởng chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không?

Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào?
Xây dựng phương án chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tại nhà cho người hưởng
Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?

- Nội dung anh hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

Tại Điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 45 Luật An toàn vệ sinh, lao động quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Trường hợp bạn anh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động 22%, nếu được Đoàn điều tra tai nạn lao động kết luận là tai nạn lao động thì bạn anh đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

Theo đó, ngoài quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bạn anh sẽ được người sử dụng lao động thực hiện các trách nhiệm về thanh toán chi phí y tế; trả phí giám định y khoa; trả đủ lương trong thời gian điều trị tai nạn lao động, phục hồi chức năng lao động; bồi thường và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn vệ sinh, lao động.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật An toàn vệ sinh, lao động thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính từ tháng bạn anh điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, trường hợp người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Tại Điều 54 Luật An toàn vệ sinh, lao động quy định người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên; tối đa 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%; tối đa 5 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, trong thời gian nghỉ việc điều trị thương tật do tai nạn lao động thì bạn anh không được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc do sức khỏe chưa phục hồi thì bạn anh được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động tối đa 5 ngày theo quy định nêu trên.

B.D

Nguồn :