M
19/01/2020 18:06

Chấm dứt hợp đồng sau khi sinh, có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thùy Linh (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hỏi: Tôi sinh con vào tháng 10/2019, nếu tháng 12/2019, tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không; nếu được, chế độ của tôi sẽ tính như thế nào?

cham dut hop dong sau khi sinh co duoc huong che do thai san Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào?
cham dut hop dong sau khi sinh co duoc huong che do thai san Tăng lương cơ sở thì chế độ thai sản có được tăng theo hay không?
cham dut hop dong sau khi sinh co duoc huong che do thai san Chồng tham gia bảo hiểm xã hội, có được hưởng tiền thai sản khi vợ sinh con?

- Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, nêu rõ: Lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.

Theo khoản 1, Điều 9, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a.Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

b.Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định ở điểm a.

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề.

Tại Khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, chị đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, thời gian chấm dứt Hợp đồng lao động sau khi chị sinh con không ảnh hưởng đến chế độ thai sản.

B.D

Nguồn :