Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp Công đoàn.
Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Trong 5 năm qua các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành uỷ, Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện uỷ Phú Xuyên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động huyện.

Công tác tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn chủ động triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các hội nghị, đài truyền thanh, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, sân khấu hoá.

Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy, tổ chức học tập các chuyên đề theo từng năm được 5 buổi cho 2.864 lượt cán bộ công đoàn. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền các chuyên đề triển khai sâu rộng tới các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Thông qua việc tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các Công đoàn khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước đã quán triệt nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị 27-CT/TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
Công nhân lao động huyện Phú Xuyên hăng say lao động, học tập và làm theo lời Bác (Ảnh minh họa0

Các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cơ quan, đơn vị phát động tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nội dung học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào Nghị quyết, là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ, công chức, viên chức luôn ý thức được trách nhiệm gương mẫu đi đầu, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong, lề lối làm việc, gần gũi, sâu sát cơ sở và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với tập thể, đồng nghiệp.

Tinh thần góp ý, phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn được thực hiện; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu cục bộ được thực hiện tốt đối với những việc làm thiết thực phù hợp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình,theo tinh thần Nghị quyết.

Việc thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, cuộc vận động “nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã tạo được bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức viên chức, làm tiêu chí để biểu dương, khen thưởng hàng năm...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động từng bước được nâng lên, thể hiện qua ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của các cấp công đoàn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức.

Qua đó, góp phần khắc phục đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Với những việc làm cụ thể, thiết thực của từng tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng để công nhân viên chức lao động và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo…

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp và các chương trình thực hiện Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Sáng 27/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và ...
Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh

Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh

(LĐTĐ) Ngày 27/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang ...
Lụa Vạn Phúc đông người bán, vắng khách mua

Lụa Vạn Phúc đông người bán, vắng khách mua

(LĐTĐ) Thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19 khiến Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) trở nên vắng vẻ hiếm thấy. Mặc dù, ngành du lịch cùng các mặt hàng ...
Thanh Hóa: Xe khách đi Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng tần suất hoạt động 50%

Thanh Hóa: Xe khách đi Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng tần suất hoạt động 50%

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tổ chức hoạt động tuyến vận chuyển hành khách cố định liên tỉnh đi, đến các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, ...
Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn

Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng nay (27/10), huyện Thanh Trì cùng đại diện Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc chi nhánh Hà Nội và đại diện tổ chức Global Friends tại Việt Nam đã ...
Tạo cơ chế, động lực cho 4 tỉnh, thành thực hiện thí điểm phát triển

Tạo cơ chế, động lực cho 4 tỉnh, thành thực hiện thí điểm phát triển

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, ngày 27/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách ...
Hơn 5,1 triệu người lao động đã được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 5,1 triệu người lao động đã được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Sáng 27/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GD&ĐT) huyện năm học 2020-2021; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”…
Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26-27/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến tới gần 300 điểm cầu các đơn vị trường học.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Những gia đình được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tôn vinh, biểu dương chính là hạt nhân tiêu biểu để tiếp tục phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tạo sức lan toả tốt đẹp tới cộng đồng xã hội.
Khôi phục sản xuất gắn với ổn định thu nhập

Khôi phục sản xuất gắn với ổn định thu nhập

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đã linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh để thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp người lao động vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển sản xuất tại các doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác, từ đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động khối Giáo dục của huyện.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho các cán bộ Công đoàn huyện.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phối hợp chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phối hợp chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã phối hợp thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, đoàn viên. Các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ Công đoàn bám sát, nắm bắt tình hình Công đoàn cơ sở (CĐCS) và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.
Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Trong năm học 2020-2021, Công đoàn khối Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận Đống Đa đã chủ động đổi mới, bám sát các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và Quận, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp của dịch, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Xem thêm
Phiên bản di động