M
11/07/2020 19:15

Bộ Tài nguyên và Môi trường đơn giản hóa trên 80% thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay, Bộ đã thực hiện đơn giản hóa 80,1% thủ tục hành chính, bãi bỏ, thay thế 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm 50% số mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành, hướng đến đẩy mạnh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.    

Vừa tiện ích, vừa giảm tiêu cực
Hà Nội phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid -19
Từ ngày 1/7, người dân có thể “kích chuột” chứng thực bản sao từ bản chính

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng bứt phá.

bo tai nguyen va moi truong don gian hoa tren 80 thu tuc hanh chinh
Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa (Ảnh: N.Công)

Một trong số những kết quả nổi bật mà Bộ đã đạt được đó là Bộ chủ động, sáng tạo trong quá trình điều hành vĩ mô đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, chủ động rà soát đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đô thị để đón làn sóng đầu tư…

Đến nay đã thực hiện đơn giản hóa 80,1% thủ tục hành chính, bãi bỏ, thay thế 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm 50% số mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành, qua đó, góp phần tiết kiệm được khoảng 1.047 tỷ đồng/năm. Tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được đẩy mạnh. Có 33 dịch vụ công mức độ 4, đạt 30% số dịch vụ hoàn thành yêu cầu của Chính phủ, hoàn thành trước 6 tháng các chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ đặt ra trong giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh đó chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ đạt 54.16/62.5 điểm, kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học là 30.62/37.5 điểm, tổng điểm là 84.78/100 điểm; xếp thứ 7 trên tổng số 17 các bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 2 bậc so với năm 2018.

Công tác quản lý điều hành, ký số đã được triển khai 100% trên môi trường mạng ở Bộ và kết nối với toàn ngành và liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các cuộc họp tiếp tục được thực hiện theo hình thức không giấy tờ. Hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng và sẽ thực hiện kết nối dữ liệu từ các địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Bộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành tích hợp hạ tầng dữ liệu của Bộ, của ngành, kết nối dữ liệu quan trắc phục vụ quá trình phân tích, xây dựng các chủ trương chính sách, điều hành ra quyết định của Lãnh đạo Bộ; làm nền tảng để ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bộ đã đưa vào vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 47 tỉnh/thành phố, đưa được 22.674.662 thửa đất và 11.695.270 hồ sơ quét vào cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý, khai thác sử dụng, kết nối liên thông với cơ quan thuế, rút ngắn 1/3 - 1/2 thời gian thực hiện thủ tục, nhiều thủ tục về giao dịch đất đai như đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày.

Các chỉ số đánh giá của người dân, doanh nghiệp đều có những chuyển biến: chỉ số tiếp cận đất đai tiếp tục tăng 0,27 điểm; chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận tăng 13% so với năm 2016; tỷ lệ phản ánh có tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34% so với năm 2015.

Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) về tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở địa phương tăng từ 80,03 lên 85,62%; chỉ số hài lòng về công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,82%; chỉ số kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 86,35%; chỉ số về thủ tục hành chính đạt 84.75%.

N. Hoa

Nguồn :