M
07/07/2020 14:30

Hà Nội phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid -19

(LĐTĐ) Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt quyết định phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Hà Nội quy định những khu vực không được phép chăn nuôi
Hà Nội: Nhân dân đánh giá cao việc thực hiện “mục tiêu kép” của thành phố
1255 c02e669dfc4d04135d5c
Hà Nội tạo mọi điều kiện về TTHC cho dodois tượng bị ảnh hưởng dịch Covid -19 (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể UBND Thành phố phê duyệt Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố, bao gồm: 02 lĩnh vực lao động, tiền lương (hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid -19; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid -19);

3 lĩnh vực việc làm (hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid -19; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch Covid -19).

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

PV

Nguồn :