M
05/06/2021 11:02

Bổ sung hơn 48 tỉ đồng mua xe xét nghiệm Covid-19 lưu động

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 846/QĐ-TTG bổ sung 48,4 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vingroup đi đầu trong các hoạt động tài trợ phòng, chống dịch tại Việt Nam Toàn bộ thành viên Hội đồng ra đề và in sao đề thi được xét nghiệm Covid-19, kết quả âm tính Hướng dẫn mức giá thanh toán bảo hiểm y tế đối với xét nghiệm Covid-19
Bổ sung hơn 48 tỷ đồng mua xe xét nghiệm Covid-19 lưu động
Bổ sung 48,4 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng Phòng xét nghiệm container lưu động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả; thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc điều chuyển xe xét nghiệm lưu động cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (nếu cần thiết) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Các Bộ: Tài chính, Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

H.P

Nguồn :