Bộ Nội vụ đề xuất quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng hồ sơ điện tử

(LĐTĐ) Bộ Nội vụ đang đăng tải và lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Thông tư này quy định nguyên tắc, chế độ quản lý hồ sơ điện tử, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tạo lập, quản lý, vận hành, khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua bưu chính Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm vì một quyết định để 20 năm không sửa

Theo đó, trong lĩnh vực quản lý hồ sơ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã ban hành một số Thông tư gồm: Thông tư số 11/2012/TT-BNV1, Thông tư số 06/2019/TTBNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV.

Tuy những Thông tư này đã đáp ứng được nhu cầu quản lý và sử dụng hồ sơ công chức, viên chức từ trước đến nay; triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng nghĩa với việc hệ thống văn bản pháp luật cũng cần được cập nhật theo để kịp thời đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong tương lai.

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử của công chức, viên chức trong tương lai được đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật thì việc ban hành Thông tư mới là rất cần thiết. Do vậy, thông tư mới này sẽ giải quyết việc lĩnh vực quản lý hồ sơ điện tử của công chức, viên chức hiện chưa có Thông tư nào quy định, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Dự thảo, Thông tư này quy định nguyên tắc, chế độ quản lý hồ sơ điện tử, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tạo lập, quản lý, vận hành, khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, nguyên tắc quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức là trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức kể từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác và bảo quản vĩnh viễn theo chế độ tài liệu mật do Nhà nước quy định. Người được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, lưu trữ và bảo quản theo hướng dẫn tại Thông tư này. Thông tin trong hồ sơ điện tử phải thống nhất với hồ sơ giấy và có giá trị tương đương hồ sơ giấy.

Về lập mới hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ giấy của cán bộ, công chức, viên chức được xác nhận theo quy định, đơn vị quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tạo lập, cập nhật thông tin trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý hồ sơ.

Việc tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử bao gồm điền đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu của phần mềm quản lý hồ sơ và số hóa thành phần hồ sơ đảm bảo thống nhất định dạng kỹ thuật trên cơ sở bố cục của tài liệu gốc; sắp xếp theo trình tự khoa học; phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của hồ sơ giấy; bảo mật; có khả năng truy cập, khai thác cùng các trường thông tin khác của hồ sơ điện tử.

Về cập nhật hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức, đối với thông tin thay đổi trên cơ sở giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước ngoài ban hành như các quyết định về: Đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, kết luận về những vấn đề liên quan đến cá nhân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức thì cơ quan quản lý hồ sơ điện tử có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hồ sơ điện tử của người đó trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu.

Ngoài ra, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức sau khi được lập, cập nhật phải được cơ quan sử dụng rà soát, kiểm tra và bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền phê duyệt bằng chữ ký số trên Phần mềm quản lý hồ sơ.

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ yêu cầu công tác thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp. Yêu cầu khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản lý hồ sơ. Hồ sơ điện tử được lưu trữ trên Phần mềm quản lý hồ sơ và được sao lưu hàng ngày. Việc lưu trữ phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bí mật thông tin cá nhân, an toàn, an ninh và bảo mật thông tin

Đặc biệt, Dự thảo Thông tư cũng đưa ra 4 hành vi nghiêm cấm đối việc quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, thứ nhất, nghiêm cấm sử dụng thông tin hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức vào mục đích vụ lợi cá nhân, xuyên tạc sự thật, bôi xấu cán bộ, công chức, viên chức làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân hoặc chống phá Nhà nước. Thứ hai, mua bán dữ liệu, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức dưới mọi hình thức. Thứ ba, cung cấp hoặc để lộ hồ sơ, tài khoản người dùng cho cá nhân, tổ chức khi không được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho phép. Thứ tư, truy cập trái phép vào Phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Khai thác hồ sơ điện tử không đúng thẩm quyền hoặc khi chưa được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho phép.

Kỳ Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

335 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Chiều 21/9/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại một ...
DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

(LĐTĐ) DrAid cho Covid -19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa ...
Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

Tặng quà Trung thu cho 186 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng” tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhân ngày Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng 186 suất quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em nhỏ là con ...
Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

Ngày 21/9, có thêm 11.692 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 6.521 ca, tiếp đến là ...
Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Không chỉ đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà con của họ cũng nhận được sự quan tâm ...
Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

Ngày 21/9, Hà Nội thêm 13 ca Covid-19 tại khu cách ly và phong tỏa

(LĐTĐ) Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 18 giờ ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó, 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu ...
[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ...

Tin khác

Điều kiện để người nước ngoài đầu tư bất động sản ở Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài đầu tư bất động sản ở Việt Nam

Cá nhân là người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Hà Nội kiến nghị sửa luật để gỡ vướng trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hà Nội kiến nghị sửa luật để gỡ vướng trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

(LĐTĐ) Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người có án tích được quy định là 15 ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy định này quá ngắn, nhất là với những trường hợp công dân có nhiều án tích và Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp lại chưa cập nhật đầy đủ thông tin, dẫn đến việc giải quyết thủ tục này bị chậm trễ...
Tiềm ẩn rủi ro nhiều người đứng tên trên một sổ đỏ

Tiềm ẩn rủi ro nhiều người đứng tên trên một sổ đỏ

Tại nhiều địa phương, hiện nay xuất hiện hình thức mua bất động sản dạng đồng sở hữu. Việc này dù pháp luật không cấm nhưng theo các chuyên gia, luật sư ẩn đằng sau đó có nhiều rủi ro lớn như rủi ro thanh khoản, rủi ro tách thửa hay việc quản lý nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về quy hoạch, quản lý đô thị.
Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022

Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm giao thông.
Hiểu sai về bản sao chứng thực, gây lãng phí

Hiểu sai về bản sao chứng thực, gây lãng phí

(LĐTĐ) Nghị định 23/2015/NĐ-CP không quy định về thời hạn có hiệu lực của các bản sao được chứng thực và có thể hiểu bản sao chứng thực có giá trị pháp lý đến khi nào bản gốc bị thay đổi và không còn giá trị pháp lý.
Thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

Thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

(LĐTĐ) Trong số các nhóm đối tượng được cấp Giấy đi đường ở Hà Nội từ ngày 6/9 theo quy định mới, rất nhiều người nhóm 2, nhóm 6 băn khoăn về việc xác định thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?
Thời hạn sử dụng của 13 loại giấy phép lái xe hiện hành

Thời hạn sử dụng của 13 loại giấy phép lái xe hiện hành

Giấy phép lái xe bao gồm nhiều hạng và thời hạn sử dụng là khác nhau.
Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho người khác tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.
Hà Nội: Hơn 30.000 lượt phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hà Nội: Hơn 30.000 lượt phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(LĐTĐ) Thành phố đã tổ chức 288 buổi tuyên truyền PBGDPL tại 2 Trại Tạm giam của Công an thành phố với hơn 30.000 lượt phạm nhân. Các buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.
Người dân mua chung cư có mua cả đất?

Người dân mua chung cư có mua cả đất?

Ngoài quyền sở hữu đối với căn hộ, người sở hữu chung cư còn có quyền sử dụng đất với diện tích đất xây dựng khối nhà chung, làm sân, trồng hoa…
Xem thêm
Phiên bản di động