M
28/05/2020 16:59

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Cảnh giác với thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

(LĐTĐ) Quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô phải hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đề cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch.

bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ huyện Phúc Thọ phải đoàn kết, thống nhất
bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho các dự án hạ tầng
bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang Vi phạm còn tồn tại ở đê sông Đáy là của lịch sử

Sáng 28/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội chụp ảnh chung với lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận định, trong những năm tới, tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với Công an Thành phố giữ vai trò nòng cốt. “Đảng bộ và lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, phải thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược Quân sự Việt Nam”, “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, theo ông Vương Đình Huệ, nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Lưu ý phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đề cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch.

bi thu thanh uy vuong dinh hue canh giac voi thu doan phi chinh tri hoa luc luong vu trang
Quang cảnh đại hội

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Ngoài nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến, làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thành phố thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong những năm qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để lực lượng vũ trang Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Nguồn :