M
22/09/2020 15:04

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội

(LĐTĐ) Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, sẽ diễn ra từ 11-13/10 tới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội.

Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận?
Thành ủy Hà Nội gặp mặt 78 cán bộ không đủ điều kiện tái cử
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Kiên quyết giải ngân hết số vốn đã giao

Sáng 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được lựa chọn nội dung, đối tượng theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Tính chung 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 9.810 tổ chức đảng và 4.309 đảng viên; giám sát đối với 4.786 tổ chức đảng và 3.900 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 54 đoàn kiểm tra và 19 đoàn giám sát đối với 296 lượt tổ chức đảng là Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng ủy sở, ban, ngành của Thành phố. Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và 3.171 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho biết, trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên; kết luận 328 tổ chức đảng (chiếm 65%) và 1.271 đảng viên (chiếm 78,26%) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 734 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra 69 tổ chức đảng (bằng 268% so với nhiệm kỳ trước) và 233 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (bằng 207,21% so với nhiệm kỳ trước), trong đó, có 05 đồng chí Thành uỷ viên và 54 trường hợp là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho các tập thể

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá, hầu hết các cuộc kiểm tra đều được tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc, như: Lĩnh vực đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ… Các kết luận kiểm tra đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Bên cạnh công tác kiểm tra, đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho biết, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 3.483 tổ chức đảng và 5.158 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua giám sát đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra đối với 69 tổ chức đảng và 103 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức giám sát 109 tổ chức đảng (bằng 213,73% so với nhiệm kỳ trước) và 314 đảng viên (bằng 307,84% so với nhiệm kỳ trước).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Thủ đô phải gương mẫu về mọi mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các cá nhân

Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc giữa tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy vừa quan, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để từ đó thêm tự hào, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của ủy ban kiểm tra, mà còn là của cấp ủy các cấp, do đó người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết báo cáo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở. Cùng với đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố, sẽ diễn ra từ 11-13/10 tới đây, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp Thành ủy thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Sau Đại hội, tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tặng giấy khen cho 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hoàng Phúc

Nguồn :