M
21/09/2020 17:58

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội:

Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận?

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhìn nhận, khi công chức Ủy ban nhân dân phường chuyển thành công chức cấp quận thì tổng lượng biên chế của Bộ Nội vụ giao cho thành phố Hà Nội có sự thay đổi về số lượng. Một số ý kiến khác cho rằng, việc này sẽ gây khó khăn cho công tác luân chuyển cán bộ...

Thực hiện tổng kết 20 năm Đảng lãnh đạo hoạt động của Hội Nông dân
Hà Nội phấn đấu đạt công suất nguồn điện rác đạt 300MW
Hà Nội: 179 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi trúng cử cấp ủy cấp trên cơ sở

​​​​​Sáng 21/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận?
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 39 điều, quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; quy định mối quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường; quy định tuyển dụng, quản lý công chức phường và tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điểu động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Tại hội nghị các đại biểu đồng tình, thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo, đồng thời đóng góp một số ý kiến để quy định của dự thảo chặt chẽ, có hiệu quả thực hiện cao.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn bày tỏ quan tâm đến mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân phường với hệ thống chính trị phường bởi tổ chức chính quyền khi thực hiện thí điểm chỉ còn 2 cấp, trong khi hệ thống chính trị vẫn là 3 cấp. Do đó cần có quy chế tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị phường để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh cho rằng, nếu công chức Ủy ban nhân dân phường là công chức cấp quận thì sẽ gây khó khăn cho công tác luân chuyển cán bộ giữa phường, xã với nhau.

Về việc này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhìn nhận, khi công chức Ủy ban nhân dân phường chuyển thành công chức cấp quận thì tổng lượng biên chế của Bộ Nội vụ giao cho thành phố có sự thay đổi về số lượng. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cần nhấn mạnh thêm trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cấp phường, đồng thời cần nghiên cứu liên thông quy định của Nghị định này với các cơ chế chính sách khác và phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao và trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Qua tổng hợp ý kiến của các đại biểu cho thấy, dự thảo của Nghị định này phải bám sát các nội dung của Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Ông Tuấn cho rằng cần thực hiện phân cấp và ủy quyền cho địa phương, nhất là về quy mô tổ dân phố phù hợp với đặc thù của Hà Nội, để vừa bảo đảm về mặt quản lý nhà nước, vừa bảo đảm các tổ cộng đồng hoạt động hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị thành phố Hà Nội ban hành đồng bộ các văn bản để bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội...

Hoàng My

Nguồn :