M
30/06/2020 10:22

Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật, trong đó, các cơ quan khối nội chính đã tham mưu Thành ủy, cấp ủy chỉ đạo thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai nhiều giải pháp hữu hiện để tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được; đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội (giảm 22,7%); đồng thời, tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 85,5%, riêng trọng án đạt 100%.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ bao trùm là phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động trong mọi tình huống. Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Muốn vậy, các cơ quan khối nội chính cần bám sát kế hoạch của các tiểu ban phục vụ Đại hội, chủ động tập huấn, kiểm tra, sẵn sàng các phương án…

Bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cơ quan nội chính cần tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, cần tập trung giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, không để xảy ra vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật cán bộ. Cùng với đó, chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, không để bị động.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách tư pháp, bà Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như công tác tham gia xây dựng pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động luật sư và bổ trợ tư pháp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và trụ sở các cơ quan tư pháp quận, huyện, thị xã theo quy hoạch đã được duyệt. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển bến mạnh mẽ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ Thành phố đến cơ sở theo đúng kế hoạch của BCĐ Chương trình 07-CTr/TU. “Ngăn chặn hiệu quả tệ tham nhũng vặt, tệ phiền hà sách nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định 11 của Trung ương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, nhất là khối nội chính cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 31 của Thành ủy về thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, không được chủ quan, lơ là. Ngay sau Đại hội đảng, các đơn vị cần tiến hành tập huấn để đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Nguồn :