Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thảo luận triển khai nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm khóa XIX nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận chủ trì hội nghị.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Đoàn viên quận Hoàn Kiếm biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội

Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ quận đánh giá công tác công đoàn 9 tháng năm 2023; thảo luận, thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ quận và các văn bản khác.

Theo đó 9 tháng năm 2023, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm triển khai bài bản và hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực công tác. LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc; rà soát các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tổ chức lấy ý kiến người lao động về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết TƯLĐTT mới với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Kết quả có 19 bản TƯLĐTT được ký mới.

Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thảo luận triển khai nhiều nội dung quan trọng
Toàn cảnh hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khoá XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với sự tham gia của hơn 400 CNVCLĐ. Đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động một cách thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt thực hiện các quy định của Chính phủ về thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, LĐLĐ phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động. Đã có 80/80 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%). Trong đó 80/80 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 282/402 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 70,1%) và có 301/402 doanh nghiệp có TƯLĐTT (đạt 74,8%).

Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại là 223/402 doanh nghiệp (đạt 55,5%), số đơn vị xây dựng quy chế dân chủ là 260/482 đơn vị (đạt 53,9%). Các đơn vị, doanh nghiệp do chuẩn bị chu đáo trước Hội nghị và có sự tham gia góp ý kiến, chỉ đạo của LĐLĐ quận nên Hội nghị có chiều sâu, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, thu hút nhiều ý kiến tham gia của CNVCLĐ, đảm bảo dân chủ, thiết thực.

Bên cạnh công tác đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn quận cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. LĐLĐ quận tiếp tục triển thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị ký thỏa thuận, hợp tác để thúc đẩy thực hiện các chương trình hỗ trợ, mua sắm ưu đãi, khám chữa bệnh miễn phí cho CNVCLĐ và hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Có 1.212 người lao động được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo.

Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thảo luận triển khai nhiều nội dung quan trọng
CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp, người sử dụng lao động có các biện pháp thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán thông qua việc tham gia phân phối tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi khác vào dịp cuối năm, tặng quà Tết và kịp thời công khai để người lao động biết, yên tâm làm việc. Dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân LĐLĐ quận đã trao hàng ngàn suất quà tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê ăn Tết cùng gia đình…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được triển khai tổ chức toàn diện, đồng bộ tới các Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được ổn định, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo.

Ngoài ra các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và hoạt động Tháng Công nhân đi vào chiều sâu.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo phát triển công đoàn khu vực ngoài Nhà nước quận đã vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới. 9 tháng năm 2023 đã thành lập được 21/30 Công đoàn cơ sở đạt 70% kế hoạch năm, kết nạp 1.774/2.500 đoàn viên đạt 70,96% kế hoạch năm, trong đó thành lập 13 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên. Ngoài ra phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính Công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng thảo luận và triển khai kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, trong đó các cấp Công đoàn nắm chắc tình hình cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ về đời sống, việc làm, nhất là những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, để chỉ đạo và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn. Đặc biệt hội nghị cũng thảo luận xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân ghi nhận và cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành, UBKT LĐLĐ quận đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với dự thảo các văn bản quan trọng của LĐLĐ trong nhiệm kỳ 2023-2028, làm cơ sở triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành trong thời gian tới cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Ban Chấp hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống tổ chức Công đoàn từ quận tới cơ sở đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện ngày các tốt hơn các nội dung công tác công đoàn.

Các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng; quan tâm chăm lo đời sống việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng đối với CNVCLĐ, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2024... Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều chỉnh giao thông trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du

Điều chỉnh giao thông trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông) trong khuôn khổ Dự án sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (Dự án BIGRS) giai đoạn 2021 - 2025.
Ra mắt Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây

Ra mắt Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Ngày 1/3, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

(LĐTĐ) Trong tháng 2/2024, lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 2,18 triệu lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Thanh Trì nhân rộng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm

Thanh Trì nhân rộng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì đã trao Quyết định công nhận chợ đạt tiêu chí “Chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm” năm 2023 đối với 5 chợ Thanh Liệt, Quỳnh Đô, Cầu Bươu, Tứ Hiệp và chợ Yên Xá.
Hơn 7.500 cửa hàng xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

Hơn 7.500 cửa hàng xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/2, toàn quốc có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với từng lần bán hàng theo quy định, tăng 5.849 cửa hàng so với thời điểm 1/12.
"Mình yêu nhau, bình yên thôi" mở màn cho khung phim Việt 20h00 trên VTV3

"Mình yêu nhau, bình yên thôi" mở màn cho khung phim Việt 20h00 trên VTV3

(LĐTĐ) Bộ phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi" của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh sẽ phát sóng vào lúc 20h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 (bắt đầu từ ngày 4/3).
Thị trường lao động dần ổn định

Thị trường lao động dần ổn định

(LĐTĐ) Thông thường, sau Tết Nguyên đán hàng năm, tình hình lao động nhảy việc, nghỉ việc luôn là vấn đề thách thức của các doanh nghiệp. Thế nhưng, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, theo ghi nhận, tình hình lao động khá ổn định, nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp quan tâm, giữ chân người lao động (NLĐ)…

Tin khác

Ra mắt Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động quận Long Biên

Ra mắt Câu lạc bộ Nữ công Liên đoàn Lao động quận Long Biên

(LĐTĐ) Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 1/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ quận, ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2024 - 2028 và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ quý I/2024.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (1/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Công đoàn cơ sở (CĐCS) thứ 226 của huyện Thạch Thất.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Mới đây, tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thành phố Hải Phòng), Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023, trao hỗ trợ cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Tối ngày 29/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối GD&ĐT huyện Đông Anh, năm học 2023-2024.
TP.HCM: Công đoàn các cấp làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân

TP.HCM: Công đoàn các cấp làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã triển khai nhiều chương trình chăm lo với nhiều điểm mới, giúp công nhân đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn.
Bồi đắp niềm tin của đoàn viên với tổ chức

Bồi đắp niềm tin của đoàn viên với tổ chức

(LĐTĐ) Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) là dịp để củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức.
Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

(LĐTĐ) Song song với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã và đang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

(LĐTĐ) Hôm nay (28/2), Cụm Thi đua số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2024.
Ca sĩ Quang Dũng, Tùng Dương biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Ca sĩ Quang Dũng, Tùng Dương biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Vào ngày 5/3 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2024 với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Tùng Dương,…
Xem thêm
Phiên bản di động