Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 26, 27/7, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ quận gồm 22 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận khoá XVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX Đồng hành cùng doanh nghiệp vì người lao động

Tới dự Đại hội, đại biểu LĐLĐ Thành phố có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận.

Đặc biệt tham dự Đại hội có 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn quận.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội và tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đã chủ động đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở và đoàn viên, người lao động, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn quận Hoàn Kiếm đã đề ra.

Vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, rõ nét; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, động viên được đội ngũ CNVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận và Thành phố.

Hàng năm LĐLĐ quận đã phối hợp với chính quyền đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Hoàn Kiếm tặng Bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội

Đặc biệt các cấp Công đoàn quận đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị. Bình quân hàng năm đã có 73,4% doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT, nhiều bản TƯLĐTT đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động…Cùng với đó hàng năm LĐLĐ quận trao hàng ngàn suất quà tới CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Với những nỗ lực cố gắng trên, nhiệm kỳ 2018-2023, nhiều năm liền LĐLĐ quận Hoàn Kiếm được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Đặc biệt năm 2019 LĐLĐ quận vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất. Ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận tặng Cờ, Bằng khen, giấy khen và hàng nghìn lượt CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đều ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở phân tích những yêu cầu, đòi hỏi, thời cơ và thách thức của nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc đồng tình với mục tiêu, phương hướng mà LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đề ra, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ quan trọng mà các cấp Công đoàn quận cần tiếp tục quan tâm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khoá XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ra mắt Đại hội.

Đó là các cấp Công đoàn quận cấn tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và định hướng cho đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quan hệ lao động và thực thi pháp luật. Đồng thời nắm chắc dư luận, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, để giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người lao động.

Cùng với đó, triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân lao động để có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập, giữ được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Ngoài ra các đồng chí lãnh đạo yêu cầu các cấp Công đoàn quận chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, coi đây là vấn đề cốt lõi, vấn đề căn cốt của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 22 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII gồm 23 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX, đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ quận; đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; Đồng chí Hoàng Hữu Tiến tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận gồm 5 đồng chí.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 4/3, Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức Chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024; khánh thành công trình thanh niên: “Sổ tay du lịch điện tử”; “Gắn mã QR thông tin 10 tuyến phố trên địa bàn quận”; “Vườn hoa thanh niên”; tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh thiếu nhi”.
Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

(LĐTĐ) Hôm nay (4/3), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức điều chỉnh giảm giá bán lẻ cho Hyundai Creta lên tới 41 triệu đồng.
EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

(LĐTĐ) Những ngày vừa qua, sau khi nhận được thông báo hóa đơn tiền điện, nhiều khách hàng tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ vì hóa đơn tiền điện nhà mình tăng cao, thậm chí gấp 2 lần so với các tháng trước đó.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

(LĐTĐ) Giảm từ 10% - 40% các sản phẩm chống nắng; mua 149.000 đồng các sản phẩm khử mùi được giảm ngay 15.000 đồng; giảm giá 36%, giúp tiết kiệm 101.100 đồng khi mua sữa tắm hoa hồng/anh đào 1,1 lít; hoặc mua 2 tính tiền 1 sữa các sản phẩm dưỡng da...
Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

(LĐTĐ) Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã chủ động phối hợp cùng người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực, chăm lo thiết thực, tốt hơn, hiệu quả hơn về vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

(LĐTĐ) Ngày 4/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động giải “Chạy vì trái tim 2024”. Sự kiện do Gamuda Land tổ chức với sự đồng hành của Công đoàn quận Hoàng Mai và Chương trình Nhịp tim Việt Nam (của tổ chức VinaCapital Foundation), nhằm gây quỹ tài trợ phẫu thuật, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, tương lai tươi sáng cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động