M
24/04/2020 07:02

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa tới sẽ giảm 5 đồng chí

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã thống nhất cao về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 đồng chí, giảm 5 đồng chí, theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Phương án là chuẩn bị tối đa 81 đồng chí để bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

so uy vien ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa toi se giam 5 dong chi Hà Nội dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5
so uy vien ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa toi se giam 5 dong chi Vừa chống dịch Covid-19 vừa tiên phong, gương mẫu trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế (*)
so uy vien ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa toi se giam 5 dong chi Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm: Cần có kịch bản riêng để cứu lĩnh vực kinh tế du lịch

Ngoài số lượng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng thống nhất quan điểm, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới phải hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển, tính đại diện các ngành, các khu vực (không nhất thiết địa phương nào cũng tham gia cấp ủy, mà nếu ai xứng đáng, được đại hội tín nhiệm bầu thì vào); ưu tiên đại diện những ngành, lĩnh vực quan trọng của thành phố. Thành ủy Hà Nội cũng phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy; tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ tuổi từ 10% trở lên.

so uy vien ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa toi se giam 5 dong chi
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) khẳng định, kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn.

Đảng bộ thành phố Hà Nội quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thành ủy viên đã thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố là 500 đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý, hài hòa ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tầng lớp xã hội, với tiêu chí là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới của Đảng bộ Hà Nội, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu báo cáo để chỉ đạo thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII theo đúng quy định; báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua Đề án nhân sự cấp ủy và phương án nhân sự cụ thể tại hội nghị Thành ủy.

Hoàng Phúc

Nguồn :