M
07/07/2019 21:28

Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố

(LĐTĐ) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.  

an le duoc ap dung sau 30 ngay ke tu khi cong bo TAND tối cao chỉ đạo xét xử tội phạm xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em
an le duoc ap dung sau 30 ngay ke tu khi cong bo Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án
an le duoc ap dung sau 30 ngay ke tu khi cong bo Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các Tòa án, chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến trong 30 ngày. Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố.

PV

Nguồn :