M
09/09/2017 16:00

8 tháng liên tục không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, 8 tháng liên tục kể từ đầu năm 2017 ngành Nông nghiệp không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc- PV) trong các sản phẩm chăn nuôi. 

8 thang lien tuc khong phat hien mau vi pham chat cam salbutamol Phát hiện chất tạo nạc tương tự salbutamol
8 thang lien tuc khong phat hien mau vi pham chat cam salbutamol Bộ Y tế thắt chặt quản lý SALBUTAMOL
8 thang lien tuc khong phat hien mau vi pham chat cam salbutamol Dừng nhập khẩu chất "tạo nạc" trong thịt heo
8 thang lien tuc khong phat hien mau vi pham chat cam salbutamol
8 tháng liên tục không phát hiện chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi (ảnh Chinhphu.vn)

Để có kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý Chất lượng với Cục Thúy y, Cục Bảo vệ Thực vật trong việc giám sát ATTP các sản phẩm rủi ro cao tiêu thụ.

Cụ thể, trong 8 tháng liên tục các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ NN &PTNT đã lấy 3.588 mẫu nước tiểu, 707 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ, qua đó không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol; tỷ lệ mẫu thịt vi phạm chỉ tiêu vi sinh vượt mức giới hạn cho phép là 1.571/5.707 mẫu vi phạm (chiếm 27,5%), giảm so với năm 2016 là 28,4%; tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép là 12/1.847 mẫu (chiếm 0,65%), giảm so với năm 2016 (30/2.788 mẫu, chiếm 1,07%); đã lấy 341 mẫu thanh long, xoài, vải, phát hiện 01 mẫu vải/218 mẫu vải (chiếm 0,46%) có hoạt chất thuốc BVTV (Cypermethrin) vượt mức qui định MRLs (mức dư lượng tối đa cho phép); không phát hiện mẫu thanh long, xoài nào có dư lượng vượt mức tối đa cho phép.

Các kết quả giám sát cũng cho thấy, 8 tháng đầu năm ngành nông nghiệp đã kiểm soát được việc sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi; tồn dư thuốc kháng sinh trong thịt, thủy sản đã giảm. Trong thời gian tới, các cơ quan thuộc Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát thuốc thú y, hóa chất, thuốc BVTV trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Đỗ Đạt

Nguồn :