M
18/03/2021 14:03

6 tập thể và 88 cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 18/3, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công kỳ 2/2021. Tại hội nghị, 6 tập thể và 88 cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020.

Phụ nữ ngành Y tế Thủ đô với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Những kinh nghiệm hay khi triển khai Đổi mới phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, trong năm 2020, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã trở thành nền nếp và thu hút đông đảo nữ cán bộ công chức viên chức lao động tham gia, đóng góp tích cực đối với sự ổn định và phát triển của từng cơ quan, đơn vị.

6 tập thể và 88 cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao giấy khen cho các tập thể "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020.

Thông qua phong trào, nữ cán bộ viên chức lao động đã trưởng thành về mọi mặt, phát huy trí tuệ và năng lực để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người cán bộ công chức viên chức lao động, người mẹ, người vợ, người quản lý gia đình, khẳng định được vị thế của mình trong xã hội và trong gia đình.

Kết quả của phong trào cũng cho thấy các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã quán triệt và thực hiện tốt đường lối phụ vận của Đảng trong nữ cán bộ công chức viên chức lao động và gắn phong trào của nữ cán bộ công chức viên chức lao động với phong trào chung của tổ chức Công đoàn.

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cụ thể, trong năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại một số đơn vị chưa thường xuyên, liên tục hoặc còn mang tính hình thức, chưa có sức cuốn hút; nội dung, tiêu chuẩn thi đua chưa được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù ngành nghề, điều kiện việc làm của một số đơn vị; việc đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong trào cũng còn chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng và sự nỗ lực phấn đấu của nữ cán bộ công chức viên chức lao động.

6 tập thể và 88 cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020.
6 tập thể và 88 cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã đạt được. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Công đoàn viên chức Thành phố cần tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới để phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phát huy được hiệu quả.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, để công tác nữ công nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Thành phố cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; triển khai thực hiện Kết luận số 1500b/KL- TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong tình hình mới.

6 tập thể và 88 cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ công nhân viên chức lao động nói chung và nữ cán bộ công chức viên chức lao động; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong nữ cán bộ công chức viên chức lao động về chính sách pháp luật trong lĩnh vực chính trị; Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng để làm tốt công tác tham mưu cho ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ cán bộ công nhân viên chức lao động, về công tác chăm lo cho nữ cán bộ công nhân viên chức lao động và triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt “Gia đình cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu”…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết thời gian tới sẽ vận dụng các nhiệm vụ vào điều kiện cụ thể của đơn vị để đạt được kết quả cao nhất.

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020, tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố đã khen thưởng 6 tập thể và 88 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020.

Lương Hằng

Nguồn :