M
30/03/2021 16:44

454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

(LĐTĐ) Với tổng số 454/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94.58%), chiều 30/3, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đề xuất ba nhóm chính sách khắc phục bất cập, hạn chế Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm 55 điều và 8 chương, bao gồm các quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Luật Phòng, chống ma túy chính thức được Quốc hội thông qua với 94.58% đại biểu tán thành

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); liên quan phạm vị điều chỉnh và bố cục của dự thảo Luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, có một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc bổ sung từ “tội phạm” để tránh chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và để bao quát phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép chỉnh lý như thể hiện tại Điều 1 của dự thảo Luật. Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một chương riêng về cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một chương về phòng ngừa ma túy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan cũng như nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng đã được quy định cụ thể trong các luật chuyên ngành và một số văn bản pháp luật liên quan khác. Nếu tiếp tục quy định nội dung này trong Luật Phòng, chống ma túy sẽ dễ bị trùng lặp và không đầy đủ...

Giải trình về vấn đề quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ đối tượng sẽ phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc việc xác định thời hạn quản lý căn cứ vào độ tuổi của người sử dụng trái phép chất ma túy; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm khai báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, đồng thời để quy định của Luật rõ ràng, bao quát đầy đủ, đảm bảo tính khả thi và tránh sự tùy nghi khi áp dụng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng: bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, trong đó xác định rõ các trường hợp phải xét nghiệm ma túy trong cơ thể (Điều 22); quy định thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1 năm mà không phân biệt độ tuổi (Điều 23); bổ sung quy định về trách nhiệm khai báo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 24); trách nhiệm của gia đình, cơ quan, cộng đồng (Điều 25).

Đối với vấn đề cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cũng cho biết, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc duy trì biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; có ý kiến đại biểu đề nghị duy trì biện pháp này và bổ sung quy định để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy: Biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, tạo điều kiện cho tất cả những người nghiện ma túy lần đầu đều có thế được cai nghiện tự nguyện, nhất là người khó tiếp cận cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; đồng thời, thể hiện trách nhiệm và huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng đối với người nghiện ma túy. Báo cáo bổ sung của Chính phủ cho thấy, những tồn tại, hạn chế trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chủ yếu liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách.

Do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: quy định rõ thời hạn cai nghiện ma túy từ đủ 6 tháng đến 12 tháng và người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng mà hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy (quy định tại khoản 1 Điều 29) thì được hỗ trợ kinh phí; quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm của người cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cung cấp hoạt động cai nghiện ma túy…

Như vậy, với tổng số 454/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94.58%), chiều ngày 30/3, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đỗ Đạt

Nguồn :