M
19/04/2021 18:31

Hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội" lần thứ VI:

45 cô giáo hoàn thành phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm"

(LĐTĐ) Ngày 19/4, 45 cô giáo đại diện cho các cụm trường, Phòng Giáo dục và Đào tại quận/huyện/thị xã đã hoàn thành phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm" của hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội" lần thứ VI năm học 2020 - 2021.

Tập huấn chuyên đề Chính sách - Pháp luật năm 2021 Thiết thực, hiệu quả từ phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ giáo viên Thủ đô

Hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội" lần thứ VI năm học 2020 - 2021 do Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Kể từ khi được phát động từ tháng 10/2020, hội thi đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo nữ nhà giáo Thủ đô. Các cô giáo không chỉ tài năng, duyên dáng mà đều có năng lực sư phạm giỏi. Nhiều cô đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

45 cô giáo
Các cô giáo tham dự phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm"

Trải qua hội thi cấp cơ sở, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 45 cô giáo tham dự hội thi cấp Thành phố. Ngày 19/4, các cô đã bước vào phần thi đầu tiên - phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm".

Ở phần thi này, 45 cô giáo đã nêu bật được ý tưởng, quan điểm đổi mới, giải pháp thực hiện và đánh giá được hiệu quả khi ứng dụng vào công tác giảng dạy, quản lý; đồng thời thể hiện kiến thức đa dạng về các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, xã hội, cách xử lý tình huống sư phạm nhanh nhạy, khéo léo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đến cuối buổi chiều ngày 19/4, 45 cô giáo đã hoàn thành phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm" nghiêm túc với chất lượng khá đồng đều. Ngày 23 - 24/4 tới đây, các cô giáo sẽ bước vào các phần thi tiếp theo của hội thi.

Được biết, hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” lần thứ VI năm học 2020 - 2021 được tổ chức với mục đích tôn vinh trí tuệ, tài năng, vẻ đẹp, sự sáng tạo, duyên dáng, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc học tập nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của các nữ nhà giáo Thủ đô trong giai đoạn đổi mới; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội.

Hội thi cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Ngành về công tác phụ nữ và hoạt động về sự tiến bộ của phụ nữ; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của nữ nhà giáo để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

P.T

Nguồn :