M
21/07/2020 18:02

175 hồ sơ Công đoàn khởi kiện nợ đọng bảo hiểm xã hội được tòa án thụ lý

(LĐTĐ) Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn, đã có 114 đơn vị, doanh nghiệp tự giác nộp trên 108 tỉ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội.    

Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội tăng cao, quyền lợi hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng
Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng
Thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, để bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhất là quyền lợi về bảo hiểm xã hội, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể”.

Tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp nhận 592 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 475 tỉ đồng và có 175 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được tòa án thụ lý. Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn, đã có 114 đơn vị, doanh nghiệp tự giác nộp trên 108 tỉ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội.

5515 baohiem xa hoi
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đó có việc tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động tại doanh nghiệp, từ đó phát hiện kịp thời những vi phạm để kiến nghị doanh nghiệp, giải quyết, khắc phục.

Các cấp Công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về "CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể", thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng khởi kiện của tổ chức Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :