M
07:36 | 07/07/2018

Xây dựng nông thôn mới đang hướng đến tính bền vững

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” sau thành công của công tác dồn điền đổi thửa (đạt 104,2%), Hà Nội đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giá trị cao và bền vững.

tin nhap 20180707011536 Phúc Thọ: Nỗ lực về đích nông thôn mới
tin nhap 20180707011536 Hạ tầng đồng bộ, đời sống người dân được nâng cao khi xây dựng nông thôn mới
tin nhap 20180707011536 Phát huy hiệu quả các chính sách trong xây dựng nông thôn mới
tin nhap 20180707011536 Diện mạo khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, toàn thành phố đã tổ chức được 154 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao, 101 vùng rau an toàn quy mô từ 20ha trở lên, đồng thời xây dựng được 12 nhãn hiệu tập thể cho các nông sản.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đến nay thành phố đã phát triển 15 vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngoài khu dân cư và 76 xã chăn nuôi trọng điểm. 3.941 trang trại chăn nuôi, trong đó, 101 trang trại có ứng dụng công nghệ cao và 56 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung hiện cũng đang hoạt động có hiệu quả.

tin nhap 20180707011536
Đời sống của người nông dân ngày càng được cải thiện. Ảnh: Đinh Luyện

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02 giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội có 4 huyện là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, 294/386 xã trên địa bàn thành phố cũng đã về đích nông thôn mới - con số một lần nữa đưa Hà Nội đứng ở vị trí dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn điển hình tiên tiến bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung thủ đô.

Nguồn :