M
09:53 | 05/06/2018

Huyện Quốc Oai:

Diện mạo khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ từ cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai đến cơ sở, sự đoàn kết tâm huyết của đảng viên và đồng thuận của nhân dân, Quốc Oai đã cán đích NTM cuối năm 2017 với 20/20 xã về đích NTM, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc

tin nhap 20180605091227 Huyện Gia Lâm: Xây dựng nông thôn mới hiện đại
tin nhap 20180605091227 Phát huy vai trò Hội phụ nữ trong bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự đô thị
tin nhap 20180605091227 Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Lai Luật cho biết, xây dựng NTM được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, từ đó để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Quốc Oai đã tiến hành đồng bộ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, phân công nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch, kiện toàn bộ máy từ huyện xuống 20 xã trên địa bàn huyện trong công tác xây dựng NTM.

tin nhap 20180605091227
Mô hình chăn nuôi gà siêu trứng của bà con xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, huyện Quốc Oai luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, đối với những tiêu chí khó sẽ tập trung huy động đa dạng các nguồn lực. Trong đó lấy nhân dân làm chủ thể và vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của thành phố, của huyện, phát huy thế mạnh địa phương để làm “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở huyện.

Ông Đỗ Lai Luật đánh giá, sau 6 năm thực hiện chương trình NTM, Quốc Oai đã thật sự chuyển mình khi thu nhập bình quân trên đầu người ngày càng tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 1.453,36 tỷ đồng chiếm 14,41 % trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 1,66%/ năm.

Giá trị sản phẩm trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt 138,3 triệu đồng, tăng 23,3 triệu đồng so với năm 2015, dự kiến đạt 140,5 triệu đồng vào năm 2018. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM, đối với đất nông nghiệp: huyện đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, trong khu vực dồn điền đổi thửa đã cấp là 42.401 GCN, ngoài khu vực dồn điền đổi thửa đã cấp 8.701 GCN, đạt 100% kế hoạch.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, huyện đã tổ chức tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước. Tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt 93,5%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tính đến nay, tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh là 100%, trong đó được dùng nước sạch đạt 70%. Về công tác giáo dục, toàn huyện có 73 trường học công lập (trong đó có 49/73 trường đạt chuẩn quốc gia) với hơn 44.000 học sinh, 100% nhà giáo có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt là 86,4%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non ngày càng được nâng cao. Hàng năm, có trên 60 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia.

Đi cùng với phát triển các tiêu chí NTM, thì có 88% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 98/101 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm hơn 97%; 122/170 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa… Đồng thời, các thiết chế văn hóa được đầu tư 99/101 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa và đang triển khai đầu tư xây dựng Khu liên hợp Văn hóa – Thể thao của huyện, quan tâm tu bổ, tôn tạo 14 di tích với tổng kinh phí 181,9 tỷ đồng. Văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm bảo tồn và phát triển. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó, việc cưới, việc tang, mừng thọ có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, đơn giản các thủ tục.

Ông Đỗ Lai Luật cho hay, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì nâng cao các tiêu chí NTM đối với 20 xã và thực hiện thí điểm mô hình xã NTM nâng cao dự kiến đối với xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các Đề án phát triển sản xuất và các mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn, Đề án phát triển nông nghiệp. Huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nâng cao tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang bộ mặt nông thôn...

Nguyễn Công

Nguồn :