M
08:49 | 19/02/2018

Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Vận động 100% CĐCS tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của CNVCLĐ Thủ đô hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân biển đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH- LĐLĐ về việc tổ chức vận động ủng hỗ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018, phấn đấu vận động 100% các CĐCS tham gia, ủng hộ.

van dong 100 cdcs tham gia ung ho quy vi truong sa than yeu Hà Nội phát động nhân dân ủng hộ Quỹ 'Vì Trường Sa thân yêu'
van dong 100 cdcs tham gia ung ho quy vi truong sa than yeu Trên 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
van dong 100 cdcs tham gia ung ho quy vi truong sa than yeu LĐLĐ Thành phố Hà Nội đóng góp quỹ vì Trường Sa thân yêu

Theo đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, trong thời gian từ đầu tháng 2/2018 đến 18/3/2018 các LĐLĐ quận, huyện, thị xã vận động CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc; các Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở vận động CNVCLĐ trực tiếp quản lý và CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động CNVCLĐ của đơn vị mình tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Mức ủng hộ của mỗi CNVCLĐ là 01 ngày lương.

van dong 100 cdcs tham gia ung ho quy vi truong sa than yeu
Hưởng ứng vận động của Công đoàn Viên chức Thành phố, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

Về nơi tiếp nhận ủng hộ, LĐLĐ Thành phố chỉ rõ: Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của CNVCLĐ do LĐLĐ quận, huyện, thị xã vận động. Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội sẽ là nơi tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của CNVCLĐ do Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động.

Về tổ chức thực hiện, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch vận động CNVCLĐ tham gia hưởng ứng và hàng tuần báo cáo kết quả cuộc vận động về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách- Pháp luật, báo cáo kết quả tổng hợp trước ngày 30/3/2018.

Nguồn :