M
16:31 | 17/03/2018

Tuyên truyền đa dạng kết quả 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 1/8/2018).

tuyen truyen da dang ket qua 10 nam thuc hien mo rong dia gioi hanh chinh thu do Thành quả của niềm tin và hy vọng

Theo đó, Thành uỷ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, bản tin của Thành phố, tranh thủ sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và các địa phương trong cả nước.

tuyen truyen da dang ket qua 10 nam thuc hien mo rong dia gioi hanh chinh thu do
Hà Nội phát triển lớn mạnh sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (ảnh minh hoạ, nguồn KTĐT)

Nội dung tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu của Thủ đô, những điển hình tiên tiến, giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của Hà Nội; khẳng định sự đúng đắn của trung ương Đảng và Quốc hội về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của trung ương và sự hợp tác hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước; khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tổ chức họp báo để thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Thông qua mạng lưới báo cáo viên các cấp (thành phố, quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc), tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, văn nghệ sĩ, trí thức nhằm thông tin sâu rộng các kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô.

Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, phim tài liệu, sáng tác văn học - nghệ thuật về những thành tựu đổi mới, phát triển của Thủ đô, nhất là trong giai đoạn 2008 - 2018. Định hướng tuyên truyền trên Bản tin “Thông tin nội bộ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận, huyện, thị xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng, nơi tập trung đông dân cư...

Tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin triển lãm, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quy hoạch - quản lý đô thị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập, phát triển... của Thủ đô.

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 06/8/2009 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng"; tọa đàm về “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến ở Hà Nội"…

Tổ chức hội nghị cấp Thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội; hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chi thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2008 - 2018).

Phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội.

Nguồn :