M
17:01 | 04/04/2018

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trong CNVCLĐ Thủ đô

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ thành phố đã có Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ triển khai cuộc thi tới các cấp công đoàn Thủ đô.

to chuc cuoc thi viet tim hieu bo luat hinh su nam 2015 trong cnvcld thu do Muốn hạn chế nợ bảo hiểm xã hội: Phải đồng bộ các giải pháp
to chuc cuoc thi viet tim hieu bo luat hinh su nam 2015 trong cnvcld thu do Hướng dẫn tính tổng khối lượng chất ma túy tại Bộ luật hình sự
to chuc cuoc thi viet tim hieu bo luat hinh su nam 2015 trong cnvcld thu do Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Mục đích của cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết với đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.

to chuc cuoc thi viet tim hieu bo luat hinh su nam 2015 trong cnvcld thu do
LĐLĐ Thành phố triển khai sâu rộng cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015" tới các cấp công đoàn

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Riêng phần thi lý thuyết gồm hai phần: phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến 100% các CĐCS; vận động CĐCS tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, đồng thời nhận mẫu bài thi từ LĐLĐ thành phố, triển khai tới các CĐCS để cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đăng ký tham gia làm bài dự thi.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc tổng hợp các bài dự thi, lựa chọn 10 bài thi tiêu biểu về LĐLĐ thành phố (Qua Ban Tuyên giáo) từ 15/7/2018 đến trước 17h00 ngày 15/8/2018. LĐLĐ Thành phố sẽ lựa chọn 10 bài thi tiêu biểu tham gia thi cấp thành phốvào trước 01/9/2018.Thành phố dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi: tháng 11/2018.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang web LĐLĐ thành phố Hà Nội dành chuyên trang chuyên mục thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trong suốt quá trình từ tháng 3/2018 đến khi kết thúc cuộc thi.

Nguồn :