M
17:57 | 22/01/2019

HĐND huyện Phúc Thọ:

Tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(LĐTĐ) Năm 2018, HĐND huyện Phúc Thọ tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, qua đó có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

tich cuc gop phan phat trien kinh te xa hoi dia phuong Tăng cường giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc
tich cuc gop phan phat trien kinh te xa hoi dia phuong Nhiều chuyển biến khi thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử
tich cuc gop phan phat trien kinh te xa hoi dia phuong HĐND huyện Phúc Thọ: Xác định 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội 2019

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã xây dựng chương trình công tác của Thường trực và các Ban của HĐND huyện. Các nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, Thường trực HĐND huyện tích cực cải tiến cách thức tổ chức, điều hành; tổ chức thành công phiên giải trình về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và kỳ họp bất thường.

Các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, giải trình được chú trọng. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được tăng cường, chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong việc xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, các vấn đề dân sinh bức xúc... đã góp phần tích cực trong việc đưa huyện Phúc Thọ hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

tich cuc gop phan phat trien kinh te xa hoi dia phuong

HĐND huyện Phúc Thọ giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Ảnh Hoàn Thoàn

Trong các kỳ họp, phiên họp thường kỳ, phiên giải trình của Thường trực HĐND đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đổi mới cách thức điều hành, gợi mở để đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 17 Nghị quyết thường kỳ, Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết về công tác cán bộ trên các lĩnh, được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả; góp phần quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện.

Một trong những hoạt động được các cấp ủy Đảng, chính quyền và cử tri đánh giá cao là hoạt động giám sát. Trong năm qua, HĐND huyện thực hiện 6 cuộc giám sát, 7 cuộc khảo sát, 1 phiên giải trình giữa hai kỳ họp.

Nội dung các cuộc giám sát được HĐND huyện lựa chọn những việc trọng tâm, những việc còn khó khăn, bức xúc để tổ chức thực hiện như: tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện tiêu chí nước sạch theo Kế hoạch số 578 của UBND huyện về tổ chức cuộc vận động “3 sạch” giai đoạn 2017-2020; công tác vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; giám sát về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiêu nại tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, kết hợp giữa giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo với thị sát thực tế. Kết hợp giám sát chung, giám sát chuyên đề, giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát tại kỳ họp, trên cơ sở đó trao đổi thẳng thắn, đề xuất, kiến nghị giải pháp có tính khả thi cao để thực hiện. .

Qua giám sát cho thấy, với sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động giám sát đã góp phần tháo gỡ khó khăn nhiều vấn đề lớn của Huyện và xã, thị trấn.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt, đảm bảo dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, tổng hợp và chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền.

Với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, năm 2018 HĐND huyện Phúc Thọ đã cùng Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,6 %;

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,1 triệu đồng/người/năm; hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì; quốc phòng, quân sự được củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Phương Huế

Nguồn :