M
08:31 | 14/01/2018

Công đoàn Viên chức Thành phố:

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Công đoàn Viên chức Thành phố, đến nay, 100% các CĐCS đã tổ chức xong đại hội, hội nghị công đoàn. Các công việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội V Công đoàn Viên chức Thành phố cũng đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

thuc hien tot cong tac chi dao to chuc dai hoi cong doan cac cap 160 tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2017
thuc hien tot cong tac chi dao to chuc dai hoi cong doan cac cap Sẵn sàng giúp đỡ đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn có Tết đầm ấm
thuc hien tot cong tac chi dao to chuc dai hoi cong doan cac cap Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội phổ biến pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Đó là thông tin được Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, phát động thi đua năm 2018 do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức mới đây.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2017 và và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Thông tri số 03-TT/ĐUK ngày 10/02/2017 về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-CĐVC ngày 10/02/2017 về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức Thành phố cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức thực hiện; biên soạn hệ thống biểu mẫu văn bản dùng trong Đại hội, Hội nghị CĐCS, đăng tải trên website của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố và gửi các CĐCS qua thư điện tử.

thuc hien tot cong tac chi dao to chuc dai hoi cong doan cac cap
Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới tại Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Ảnh minh họa. Nguồn: website Sở Thông tin và Truyền thông

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ CĐCS về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ; lựa chọn Công đoàn cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm; xây dựng lịch tổ chức Đại hội, Hội nghị của các CĐCS; thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị CĐCS, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS tổ chức Đại hội, Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị. Tính đến nay đã có 56/56 CĐCS tổ chức Đại hội và 7/7 CĐCS tổ chức Hội nghị. Việc tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS cơ bản đáp ứng được nội dung yêu cầu đề ra, thực hiện đúng phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, thực sự là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Đại đa số CĐCS đã thực hiện đúng quy định về thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị theo kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố. Chương trình nghị sự, công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đã thực hiện đúng quy định của tổ chức Công đoàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Công tác nhân sự tại Đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai. Việc bầu Ban Chấp hành CĐCS và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ V đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tri số 03-TT/ĐUK ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố được cấp ủy các cơ quan, các đơn vị thực hiện tốt. Đại hội Công đoàn của các cơ quan, đơn vị đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng cơ quan. Trong số 62 đồng chí Chủ tịch CĐCS, có 42 đồng chí là lãnh đạo (cấp phó), hầu hết các đồng chí còn lại là cấp ủy viên của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; triển khai các bước giới thiệu nhân sự theo quy trình; phân công cán bộ chuyên trách thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội. Nhìn chung, các công việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội V Công đoàn Viên chức Thành phố đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Nguồn :