M
13:46 | 26/09/2019

Số người tham gia bảo hiểm y tế: Đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số

(LĐTĐ) Tính đến hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao (đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế).

so nguoi tham gia bao hiem y te dat ty le bao phu 885 dan so Xây dựng “Hệ sinh thái 4.0” phục vụ người tham gia
so nguoi tham gia bao hiem y te dat ty le bao phu 885 dan so Cử tri đề nghị tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa có báo cáo số 413/BC-CP ngày 20/9/2019 gửi Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018 - 2019.

so nguoi tham gia bao hiem y te dat ty le bao phu 885 dan so

Chính phủ xác định: Tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia bảo hiểm y tế

Theo đó, Nghị quyết số 68/2013/QH13 đã giao chỉ tiêu cho Chính phủ: “Bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế”.

Thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, chỉ đạo thực hiện các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế nhằm đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Kết quả, tính đến hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao (đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế). Đặc biệt, trong số đối tượng tham bảo hiểm y tế, người tham gia theo hộ gia đình là 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017.

Năm 2019, báo cáo của Chính phủ ước tính, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 1,7%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao.

Để tiếp tục duy trì và phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế thời gian tới, Chính phủ xác định: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế với những đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp, hấp dẫn với người dân, từng nhóm đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm về tình hình thực chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế. Tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhất là y tế tuyến cơ sở…

B.D

Nguồn :