M
13:06 | 23/01/2018

Ngành Tài nguyên - Môi trường Hà Nội:

Quyết tâm tạo đột phá mới

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

quyet tam tao dot pha moi Doanh nghiệp nào có tên trong danh sách 'cắm' tại ngân hàng?
quyet tam tao dot pha moi Giải quyết dứt điểm thông tin bôi trơn làm sổ đỏ

Năm 2017, Sở TNMT đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục tục hành chính (TTHC) như: Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ đã giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc; Rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, thực hiện rà soát từng thành phần hồ sơ, liên thông hồ sơ, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50%.

quyet tam tao dot pha moi

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng trao Cờ và Bằng khen của UBND cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong công tác quản lý đất đai, Sở đã hoàn thành thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 30 quận, huyện, thị xã làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích đến hết năm 2017 thực hiện là 1.992 dự án, diện tích 7.191,89ha (đạt 81,84% kế hoạch).

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu nghĩa vụ tài chính từ đất được triển khai tích cực, kết quả thực hiện đấu giá toàn thành phố đạt 7.955 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 79,6 % kế hoạch. Sở đã cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu là 1.532.861 thửa/1.551.951 thửa. Trong năm 2017, Sở đã hoàn thànnh lập hồ sơ hiện trạng sử dụng, quản lý đất đai của nông, lâm trường, trạm trại và tổ chức bàn giao sản phẩm dự án cho UBND cấp huyện, cấp xã, các chủ sử dụng đất để quản lý, sử dụng. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản dần đi vào nền nếp, Sở TNMT đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Về công tác bảo vệ môi trường, trong năm qua, Sở đã xây dựng Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thanh phố giai đoạn 2016-2020, Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đã xây dựng và triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và đính hướng đến năm 2030. Đã triển khai nhiệm vụ thay thế bếp than tổ ong và hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn Thành phố...

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong năm qua. Theo Phó Chủ tịch Thành phố, năm 2017, việc thu ngân sách của thành phố đã vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, các nguồn thu về đất đã được Sở thực hiện có hiệu quả. Ngoài việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tích cực, người dân được cấp giấy chứng thuận tiện hơn trước, công tác giao đất dịch vụ được thực hiện đúng quy định về thời gian... hạn chế được các đơn thư khiếu nại về đất đai.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thành phố đề nghị Sở TNMT tập trung thực hiện một nhiệm vụ như: Quyết liệt hơn trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó, cần tích cực phối hợp với các địa phương; Sở cần sớm hoàn thành việc quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai một cách khoa học. Chú trọng việc GPMB các công trình, dự án trọng điểm của thành phố như các dự án về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu...

Ngoài ra, Sở và các địa phương cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường. Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên, môi trường như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình mục tiêu về môi trường, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu…

L. Tâm

Nguồn :