M
20:57 | 22/03/2018

Phúc Thọ: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có được kết quả đó là do cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn huyện.

phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Sôi nổi ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Phúc Thọ lần thứ 4
phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Phúc Thọ: Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 sạch
phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Theo đó, hằng năm, UBND huyện Phúc Thọ đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện Phúc Thọ có gần 300 người làm công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có 4 báo cáo viên pháp luật của huyện, trên 250 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn.

phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat
Huyện Phúc Thọ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật một cách có trọng tâm, trọng điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Thành phố, của huyện và được triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bằng nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật; hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Thành phố tổ chức…

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật và văn bản của Thành phố mới ban hành; những vấn đề về lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy…

Năm 2017, toàn huyện đã tổ chức 68 buổi tập huấn, nói chuyện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện với hơn 10.000 lượt người tham gia; cấp phát 800 cuốn sách, trên 35.000 tờ gấp về một số quy định pháp luật hiện hành như: Luật an toàn giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; một số điểm mới của Bộ Luật dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự...

Hội đồng giáo dục pháp luật huyện tiếp tục duy trì việc biên soạn và ban hành hàng tháng bản tin thông báo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện, trong đó kết hợp trích đăng nội dung một số Bộ luật để tuyên truyền, tìm hiểu và triển khai “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đơn vị.

phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat
Nhiều hội thi về tìm hiểu pháp luật được tổ chức.

Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch từ huyện đến cơ sở luôn được bố trí đầy đủ đảm bảo về số lượng, chất lượng và luôn được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc cấp phát bổ sung tài liệu pháp luật hỗ trợ cho các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật cũng được chú trọng thực hiện.

Đến nay, 100% các trường học, UBND xã, thị trấn và phòng Tư pháp huyện đã có tủ sách pháp luật, bình quân mỗi tủ sách có khoảng 300 - 1.000 đầu sách. Qua đó đã tạo điều kiện và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu nghiên cứu pháp luật.

Công tác hòa giải được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong khu dân cư góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật không để xảy ra điểm nóng phức tạp ở địa phương. Năm 2017, tổng số vụ việc đã tiếp nhận hòa giải là 260 vụ, hòa giải thành công 191 vụ, đạt 73,5%.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân.

PV

Nguồn :