M
16:53 | 27/03/2018

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng có sức lan toả

Sáng 27/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc đã được UBND TP, Bộ Công an, CA TP khen thưởng.

phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh ANTĐ)

Trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

Tại hội nghị đánh giá về phong trào toàn dân bảo vệ nn ninh Tổ quốc năm 2017, đồng chí Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng PA83, Công an TP cho biết: Trong năm 2017, Công an TP Hà Nội tham mưu, hướng dẫn khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tiếp tục triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiết lập các đường dây nóng, tuyên truyền quần chúng nhân dân nắm được các phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa hoạt động tội phạm trong tại các bệnh viện. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích an ninh trong khối trường học; đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự tại khối cơ quan, doanh nghiệp, tạo thành khối thống nhất trên toàn địa bàn Thủ đô.

Trong năm 2018, để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong các cơ quan, đơn vị, loại trừ các nhân tố gây mất ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT ) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH ) ở Thủ đô, Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan toả, lôi cuốn trong phong trào. Xây dựng và triển khai các chuyên đề trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang đạt hiệu quả cao theo hướng “Tự phòng – Tự quản về an ninh trật tự”. Công an TP cũng yêu cầu cấp uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn Hà Nội thực hiện tốt nội dung công tác trọng tâm:

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm ANTT năm 2018 tại cơ quan, đơn vị cũng như các kế hoạch đảm bảo an toàn cơ quan trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn TP.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản về công tác bảo đảm ANCT và TTATXH. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị (Ảnh TTTĐ)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan toả, lôi cuốn trong phong trào...

Đồng thời chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan, không để kéo dài gây phức tạp về ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Đây là phong trào góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại Thủ đô.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội cho hơn 2.700 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Nguồn :