M
15:45 | 21/07/2017

Huyện Mỹ Đức

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), cải cách hành chính (CCHC) của Công an huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

tin nhap 20170721141628 LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tiếp nhận 77 CĐCS khối Giáo dục
tin nhap 20170721141628 Huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác nội chính

Cụ thể, về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện duy trì họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm giữa các Cụm an ninh liên kết khu vực giáp ranh. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tự giác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nêu cao ý thức tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về hình sự, ma túy.

tin nhap 20170721141628
Thị trấn Đại Nghĩa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT. Xây dựng và duy trì hoạt động của 187 tổ hòa giải; 179 cụm, tổ dân cư tự phòng, tự quản về ANTT; 4 cụm an ninh khu vực giáp ranh; 2 cụm quân dân đoàn kết về ANTT với 5 huyện và 2 tỉnh; 37 câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, với các dòng họ tự quản, họ giáo tự quản; 1 câu lạc bộ các cơ quan, ngân hàng, kho bạc, tín dụng, cửa hàng vàng bạc, đá quý phòng chống tội phạm; 20 hòm thư tố giác tội phạm; 22 đội xã hội tình nguyện phòng chống ma túy…

Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức chỉ đạo lực lượng công an các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức truyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện triển khai một số giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như: Triển khai cấp thẻ căn cước công dân, cấp tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn, trả thẻ căn cước công dân tận tay người có yêu cầu qua đường chuyển phát nhanh; trả thẻ đăng ký xe bằng chuyển phát nhanh đến tận tay chủ phương tiện. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào một số lĩnh vực công tác như cấp thẻ căn cước công dân, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu…

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến bầu cử HĐND các cấp, tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn dân bảo vệ ANTQ tại các xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Theo Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm là việc tiếp tục thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội; Tiếp tục siết chặt việc thực hiện “Kỷ cương hành chính”, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Rà soát lại toàn bộ quy trình, quy định của đơn vị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm kiểm tra các quy trình thực hiện CCHC tại các đội nghiệp vụ, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả CCHC trong mọi nhiệm vụ.

Thu Trang

Nguồn :