M
09:33 | 30/07/2017

Công đoàn Bộ Tư pháp

Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) Bộ Tư pháp đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Ban CĐ; phối hợp với chính quyền tổ chức tốt phong trào thi đua để công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên CĐ thi đua, phấn đấu, phát huy được tinh thần sáng tạo của đoàn viên CĐ. 

phat huy tinh than sang tao cua doan vien cong doan Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân
phat huy tinh than sang tao cua doan vien cong doan Nhiều kết quả nổi bật trong ngành tư pháp
phat huy tinh than sang tao cua doan vien cong doan Tầm quan trọng của Bộ Tư pháp đối với hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Vai trò của Ban Chấp hành CĐ trong việc tham gia quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngày càng được nâng lên. Lãnh đạo Bộ cùng CĐ Bộ tiếp tục có nhiều biện pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên CĐ…

Cụ thể, CĐ Bộ đã đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ kinh phí để tiếp tục chi một phần kinh phí ăn trưa cho 88 đoàn viên là công chức, viên chức và người lao động của 19 đơn vị với tổng số tiền hỗ trợ đợt 1 gần 127 triệu đồng; phát động đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; giới thiệu kết nạp 40 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

phat huy tinh than sang tao cua doan vien cong doan
Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm của Bộ Tư pháp

100% các công đoàn trực thuộc đăng ký thi đua năm 2017 theo đúng thời gian quy định và tổ chức phong trào thi đua tại các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và của Bộ 6 tháng đầu năm. CĐ Bộ cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về giới, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6…

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Chủ tịch CĐ Bộ Tư pháp, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, cảm ơn những hỗ trợ vật chất của từng CĐ trực thuộc để đạt được nhiều kết quả cụ thể. Đồng thời biểu dương các CĐ cơ sở có kết nối chặt chẽ với nhau, tạo sự đoàn kết trong mỗi đơn vị nói riêng, trong toàn Bộ, ngành Tư pháp nói chung để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Nguồn :