M
11:18 | 08/12/2018

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đưa Phúc Thọ phát triển nhanh, bền vững và ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan xay dung nong thon moi Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan xay dung nong thon moi Huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan xay dung nong thon moi Nông dân Chương Mỹ tích cực xây dựng nông thôn mới

Trong 3 năm qua (từ 2016 - 2018), Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình, tuyên truyền góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực của nhân dân và cán bộ về các nội dung, nhiệm vụ của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong xây dựng nông thôn mới đã huy động được 9.769 ngày công lao động của nhân dân tham gia, trị giá gần 16 tỷ đồng; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn 7,2 tỷ đồng; xây dựng chợ, làm đường, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa; vận động nhân dân hiến 23.941 m2 đất làm đường, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa…

phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan xay dung nong thon moi
Toàn dân hưởng ứng phong trào làm sạch môi trường. Ảnh Minh Tuyết

Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ trì hiệp thương thống nhất phân công theo dõi giúp đỡ các hộ nghèo ở địa phương đảm bảo tất cả các hộ nghèo đều có tổ chức giúp đỡ. Đến nay 1.401 hộ nghèo trên địa bàn huyện đều được các tổ chức giúp đỡ, trong đó MTTQ giúp đỡ 115 hộ.

Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trọng tâm bàn về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “3 sạch” (Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch) và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa ứng xử nơi công cộng… được MTTQ phối hợp với UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn. Kết quả: 178/178 cụm dân cư tổ chức hội nghị, các hộ tham gia dự họp đạt tỷ lệ trung bình 66.5%; đã có gần 15.000 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác tham gia xây dựng tiêu chí văn hóa, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền 3.415 buổi vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành các quy định khi tham gia lễ hội... Qua đó, phát huy thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa, không để xảy ra các hủ tục mê tín dị đoan, cờ bạc, mất trật tự an ninh, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.

Đồng thời, tích cực vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ, tiết kiệm. Thường xuyên phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tuyên truyền phòng chống dịch bênh; vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. Phối hợp tổ chức 156 buổi giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường Mầm non và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong huyện. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn huyện đã vận động nhân dân ủng hộ được gần 10 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện nay trên địa bàn xã, thị trấn đã có 167 mô hình về bảo vệ môi trường; 256 tổ tự quản về bảo vệ môi trường được thành lập ở các khu dân cư; 618 đoạn đường do các tổ chức chính trị – xã hội tự quản; 100% người dân được sử dụng nguồn nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Năm 2017, MTTQ huyện đã phát động phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn thực hiện cuộc vận động “3 sạch” do UBND huyện phát động. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong những năm qua, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp ở từng vùng, từng khu dân cư, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định những nỗ lực của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, qua đó xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Minh Tuyết

Nguồn :