M
11:16 | 10/04/2018

Phải phát hiện và sử dụng được người tài

Tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội sáng qua (9/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, trong nhiệm kỳ tới, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cán bộ nữ lên 27%. Do vậy, mỗi cấp Hội phụ nữ phải thấy trách nhiệm của bản thân trong tìm tòi, phát hiện đào tạo và động viên những cán bộ phụ nữ giỏi và phải coi đào tạo, phát hiện người tài là thành công của cấp quản lý.

phai phat hien va su dung duoc nguoi tai Kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế Phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
phai phat hien va su dung duoc nguoi tai Nâng cao hiệu quả các mô hình tập hợp nữ công nhân lao động

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đang quản lý 860.662 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội từ thành phố tới cơ sở ngày càng được trẻ hoá, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Các hoạt động của Hội ngày càng đi vào trọng tâm, nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, từng bước đáp ứng nguyện vọng của các hội viên trên địa bàn Thủ đô.

phai phat hien va su dung duoc nguoi tai
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Với sự đoàn kết, quyết tâm của các cấp Hội, hằng năm, hoạt động của Hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; các chỉ tiêu thi đua như xây, sửa mái ấm tình thương, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo.... đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018, Hội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là các cấp Hội giúp thêm được 1.760 gia đình đạt gia đình văn minh hạnh phúc; giúp 1.500 hộ thoát nghèo; đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động nữ.

Biểu dương những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn thành phố phát triển chưa đồng đều, thiếu sự chủ động, sáng tạo.

Nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Hội còn chậm đổi mới, chưa sâu, chưa sát thực tế. Việc nắm bắt tư tưởng của hội viên và thực hiện chức năng đại diện, vai trò nòng cốt còn hạn chế... Bí thư Thành ủy cho rằng cần phân tích kỹ hơn để có giải pháp khắc phục, thúc đẩy phong trào đi lên, nâng cao vai trò phụ nữ Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thành phố có trên 3,8 triệu phụ nữ (chiếm 50,79%). Thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Thủ đô ngày càng được quan tâm và phát triển.

Phụ nữ Thủ đô đã có mặt hầu hết ở các ngành, các lĩnh vực và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bên cạnh các lực lượng lao động nhập cư với khá đông nữ lao động đã trưởng thành nguồn lực cho phát triển, đóng góp vào tăng trưởng GDP của thành phố.

Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, để hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ năm 2018, thành phố cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở sự đồng thuận xã hội, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó, Hội Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển Thủ đô trong những năm tới.

Các cấp Hội Phụ nữ cần phải nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới tư duy, cách làm trong tổ chức hoạt động Hội; tiếp tục khẳng định vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóaThủ đô.

Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới các cấp Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ trong phát triển toàn diện, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên các cấp thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm tốt hơn nữa công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng tình cảm của phụ nữ các cấp, các đối tượng phụ nữ để có giải pháp chăm lo, là đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trong đó đặc biệt quan tâm hơn đến các gia đình, phụ nữ yếu thế.

Các cấp hội cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Về việc triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Hội nghiên cứu, xem xét việc các cấp hội nhận các mô hình như chợ, trung tâm thương mại, bến xe, bến tàu để tập trung thực hiện, nâng cao văn hoá ứng xử. Ngoài ra, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng gợi ý việc tách riêng việc chấm điểm các Quy tắc ứng xử trong gia đình trong tiêu chí gia đình văn hoá để tránh hình thức như cách xưng hô, hành xử giữa các thành viên trong gia đình, cách dạy dỗ con cái, những ứng xử trong bảo vệ môi trường...

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý tỷ lệ cán bộ nữ của Thủ đô hiện thấp hơn mức bình quân cả nước. Trong nhiệm kỳ tới, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cán bộ nữ lên 27%. Điều này đặt ra vai trò, trách nhiệm rất lớn với cấp ủy, chính quyền các cấp và lãnh đạo Hội. Vì vậy, mỗi cấp Hội phụ nữ phải thấy trách nhiệm của bản thân trong tìm tòi, phát hiện đào tạo và động viên những cán bộ phụ nữ giỏi, phải coi đào tạo, phát hiện người tài là thành công của cấp quản lý.

Nguyễn Công

Nguồn :