M
16:31 | 23/10/2015

Tổng Công ty xây dựng Thăng Long

Nợ BHXH trên 4 tỷ đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Tổng công ty xây dựng Thăng Long phải nộp hơn 4 tỉ đồng tiền nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của CNLĐ…

Lương: Nợ rồi “xù” luôn
Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội
Ảnh minh họa

Theo kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH, ngoài những kết quả đã đạt được, Tổng Công ty xây dựng Thăng Long còn nợ cơ quan bảo hiểm xã hội hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Tổng Công ty xây dựng Thăng Long chưa báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng, nhu cầu tuyển dụng lao động 6 tháng và tình hình tai nạn lao động 6 tháng hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

Hợp đồng lao động mà DN đã ký kết với người lao động chưa thỏa thuận cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Việc tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc theo loại hợp đồng lao động dưới 3 tháng chưa được DN đảm bảo theo quy định. Thậm chí DN tự tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ngay cả cán bộ an toàn của DN cũng chưa được cấp giấy chứng nhận giảng viên đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định…Đức Linh

Nguồn :