M
18:43 | 17/11/2019

Nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới từ phát triển nông nghiệp

(LĐTĐ) Là một trong những xã đi đầu trong xây dựng và phát triển nông thôn mới, xã Yên Mỹ được huyện Thanh Trì và Thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ khi triển khai thực hiện, đến nay, bộ mặt nông thôn mới của xã đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Lương Hằng

Nguồn :