M
22:01 | 08/12/2019

Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những thủ tục gì?

(LĐTĐ) Gần đây, một số bạn đọc hỏi, muốn mở một cửa hàng dưới dạng hộ kinh doanh thì cần chuẩn bị những giấy thờ pháp lý gì?  

muon dang ky ho kinh doanh ca the can nhung thu tuc gi Tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu doanh nghiệp
muon dang ky ho kinh doanh ca the can nhung thu tuc gi Góc độ pháp lý nhìn từ mô hình Condotel
muon dang ky ho kinh doanh ca the can nhung thu tuc gi Mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh: Nên bắt đầu từ đâu?

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Dũng – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh quy định:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); ngành, nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; số lao động; họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

muon dang ky ho kinh doanh ca the can nhung thu tuc gi
Có thể nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây: Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này; nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Như vậy, nếu muốn mở một cửa hàng dưới dạng hộ kinh doanh thì các bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ nêu trên nộp tại Phòng tài chính kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận huyện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

PV

Nguồn :