M
14:34 | 03/07/2018

Luật Đường sắt sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7

Luật Đường sắt năm 2017 gồm 10 chương, 87 điều, tăng 2 chương, giảm 27 điều so với Luật Đường sắt năm 2005, với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt...

tin nhap 20180703142634 Tiêu chí mới về “điểm đen” tai nạn đường sắt
tin nhap 20180703142634 Sẽ xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt
tin nhap 20180703142634 Ngành đường sắt cần 1.700 tỷ đồng để xóa các điểm ‘thần chết’

Theo đánh giá, Luật có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, bổ sung quy định đối với niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.

tin nhap 20180703142634
Sau khi có hiệu lực, Luật đường sắt sửa đổi được kỳ vọng là cơ sở để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư, quản lý, khai thác... tác động lớn đến ngành đường sắt

Luật Đường sắt sửa đổi quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước trong hoạt động đường sắt.

Đáng chú ý, Luật Đường sắt sửa đổi có chương riêng (Chương XIII) về đường sắt tốc độ cao, trong đó nêu rõ “Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác, kinh doanh đường sắt tốc độ cao”. Đây được coi là bước chuẩn bị, tạo hành lang pháp lý quan trọng làm cơ sở để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư, quản lý, khai thác sau này.

Nguồn :