M
13:54 | 07/06/2018

LĐLĐ huyện Thanh Oai: Mong muốn đoàn viên tiếp tục được vay vốn

Những năm qua, vốn vay từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã mang lại hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Oai, vì vậy, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Thanh Oai mong muốn tiếp tục được hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên công đoàn của mình để họ nâng cao đời sống.

ldld huyen thanh oai mong muon doan vien tiep tuc duoc vay von Người vay thiệt vì quản vẫn không chặt
ldld huyen thanh oai mong muon doan vien tiep tuc duoc vay von Lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Thanh Oai, ngay sau khi có chủ trương cho vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã triển khai đến các công đoàn cơ sở có đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

ldld huyen thanh oai mong muon doan vien tiep tuc duoc vay von
Mô hình chăn nuôi gà siêu trứng của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Hồng

Qua khảo sát nhu cầu vay vốn của đoàn viên công đoàn, trên cơ sở nguồn vốn hiện có (năm 2017 LĐLĐ Thành phố bổ sung thêm 800 triệu đồng, nâng tổng số vốn LĐLĐ huyện quản lý lên 2,5 tỷ đồng), LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở lựa chọn đối tượng vay vốn, quan tâm đến các hộ gia đình có nguồn lao động, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp cho các hộ gia đình CNVCLĐ tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình, yên tâm công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến hết năm 2017, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã triển khai, duy trì và quản lý hiệu quả 13 dự án phát triển kinh tế hộ gia đình từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Qua đó đã giải quyết cho 97 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng kinh tế và làm giàu; giải quyết việc làm cho 112 lao động, trong đó có 87 lao động nữ, chiếm 77,6%.

Cùng với đó, LĐLĐ huyện đã cùng Ngân hàng chính sách xã hội huyện thẩm định, kiểm tra và phối hợp giải ngân đến các hộ gia đình đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, đúng pháp luật và có hiệu quả. Các dự án đến hạn thu hồi hoàn trả đầy đủ 100% cả vốn và lãi theo đúng quy định, không có nợ quá hạn. Ngoài việc duy trì mô hình làm ăn kinh tế để tăng thu nhập, ổn định đời sống hàng ngày, nhiều hộ gia đình đoàn viên công đoàn đã sửa sang lại nhà cửa, mua sắm vật dụng tiện nghi gia đình.

“Đối với dự án phát triển mở rộng chăn nuôi và trồng trọt, bình quân đã mang lại thu nhập thêm cho mỗi đoàn viên công đoàn từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Đối với các dự án về chăn nuôi, qua hạch toán trừ chi phí giống, thức ăn, thuốc phòng dịch đã có gia đình lãi đạt gần 120 triệu đồng/năm. Tính tổng lãi của 13 dự án sau trừ chi phí đạt 360 triệu đồng, đặc biệt là đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao được đời sống, thu nhập cho đoàn viên công đoàn” – ông Nguyễn Đình Cất khẳng định.

Với những thành quả trên cho thấy, quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm qua hệ thống Công đoàn đã mang lại ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác xoá đói giảm nghèo mang lại hiệu quả khả quan, tạo thêm việc làm mới cho nhiều người lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao cuộc sống nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Cất, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, từ năm 2018, LĐLĐ huyện không được giao quảy lý và sử dụng nguồn vốn vay này nữa, do đó, nhiều đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, có nhu cầu vốn để phát triển kinh tế không biết tiếp cận với nguồn vốn nào.

“Hiện LĐLĐ huyện Thanh Oai đang có 138 công đoàn cơ sở với tổng số 7.221 đoàn viên công đoàn, trong đó 2/3 số đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp, rất cần được vay vốn để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Do vậy, LĐLĐ huyện Thanh Oai mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống” – ông Nguyễn Đình Cất bày tỏ.

Nguyễn Công

Nguồn :