M
07:29 | 23/04/2018

Lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Đây là nội dung đề xuất tại Dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

tin nhap 20180422203124 Hàn Quốc tiếp tục nhận lao động Việt Nam theo chương trình EPS
tin nhap 20180422203124 Nghiêm cấm đưa lao động tới khu vực bị nhiễm xạ ở Nhật Bản
tin nhap 20180422203124 Một công ty xuất khẩu lao động bị phạt 155 triệu đồng

Dự thảo trên đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

tin nhap 20180422203124
Lao động cư trú tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ được xét cho vay 100 chi phí đi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo đó, Quyết định này quy định về tín dụng chính sách xã hội cho người lao động cư trú hợp pháp tại các huyện theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng áp dụng cho vay là người lao động cư trú hợp pháp tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

Về mức vay, người lao động thuộc đối tượng sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài và theo các mức trần chi phí quy định theo từng thị trường.

Người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. So với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, Dự thảo Quyết định bổ sung thêm nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Nhóm này sẽ được hưởng thêm ưu đãi về lãi suất so với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg.

Các đối tượng còn lại được vay vốn với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Dự thảo cũng nêu rõ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn nêu trên.

Về lý do cần thiết ban hành Quyết định mới, theo Bộ LĐTBXH, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, tuy nhiên hiện nay, chính sách này chưa được đề xuất tích hợp với các chính sách khác.

Kết quả rà soát cho thấy, việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg là cần thiết, nhằm tránh chồng chéo các chính sách được quy định giữa Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2017. Bên cạnh đó, cần ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động tại huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguồn :