M
14:52 | 03/02/2020

Không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng giáo dục đại học

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

khong ghi hinh thuc dao tao tren van bang giao duc dai hoc Rút gọn quy định văn bằng, chứng chỉ trong công tác tổ chức, cán bộ: Việc cần làm ngay
khong ghi hinh thuc dao tao tren van bang giao duc dai hoc Xử lý nghiêm việc mua bán và sử dụng văn bằng giả
khong ghi hinh thuc dao tao tren van bang giao duc dai hoc Nhiều ý kiến ủng hộ, lắm góp ý băn khoăn

Theo đó, Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.

Các nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ gồm: Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; ngày, tháng, năm sinh của người được cấp văn bằng; địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng…

Đặc biệt, trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có ghi nội dung về hạng tốt nghiệp (nếu có) của người học, khác với dự thảo trước đó của Bộ GD&ĐT là bỏ nội dung này.

Các nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng sẽ gồm: Thông tin về người được cấp văn bằng; thông tin về văn bằng (tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo); thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có); thông tin kết nối với văn bằng (mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng).

Cũng theo Thông tư, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học, đồng thời được tự thiết kế mẫu và bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật. Ngôn ngữ ghi trên phụ lục văn bằng thực hiện như ghi trên văn bằng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

P.V

Nguồn :