M
17:45 | 03/05/2018

Không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020" nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Đồng thời ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

khong de te nan ma tuy xam nhap vao truong hoc “Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học
khong de te nan ma tuy xam nhap vao truong hoc Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trên cả nước
khong de te nan ma tuy xam nhap vao truong hoc Tư vấn tâm lý học đường: Để trường học bình đẳng và an toàn

Mục tiêu cụ thể của Đề án là phấn đấu 100% các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy tác hại của tệ nạn ma túy;100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên và gia đình học sinh; 100% các trường học không để phát sinh người nghiện mới. Theo đó, Đề án đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

khong de te nan ma tuy xam nhap vao truong hoc
Các cơ sở giáo dục, trường học cần tích cực tuyên truyền về phòng, chống ma túy. (Ảnh minh họa)

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong trường học. Các cơ sở giáo dục, các trường học tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành và đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống ma túy cho thành viên trong trường học trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác. Tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Duy trì và phát triển các mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” theo các cụm trường nhằm tuyên truyền về các tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy đến các thành viên trong trường học và gia đình học sinh ở các khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ đối với các trường học thuộc khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy. Đồng thời phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma túy.

Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo. Xây dựng chương trình giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa; xây dựng tài liệu, học liệu (sách, áp phích, phim tuyên truyền,...) cho các trường học sử dụng; sửa đổi, bổ sung tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học.

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các trường học. Ngành Giáo dục phối hợp với các ngành Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma tuý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trường học phối hợp với gia đình và địa phương tổ chức cai nghiện đối với các trường hợp thành viên trong trường học nghiện ma tuý; tổ chức kiểm tra sức khoẻ người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học liên quan đến tệ nạn ma tuý; phát hiện sớm thành viên trong trường học có nguy cơ liên quan đến ma tuý và tư vấn, giúp đỡ kịp thời....

Nguồn :