M
10:06 | 26/03/2018

[Infographic] Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan

Theo báo cáo Chỉ số Rủi ro Khí hậu 2018 của tổ chức Germanwatch, Việt Nam đứng trong nhóm những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan: Đứng thứ 5 trong năm 2016 và thứ 8 trong giai đoạn 1997-2016.

Nguồn :