M
15:28 | 01/05/2018

​Huyện Thanh Oai: Hoàn thành 14/15 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra chủ trương, định hướng phù hợp với thực tế của Đảng bộ, tạo bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, đến nay có 14/15 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

huyen thanh oai hoan thanh 1415 chi tieu cua nghi quyet dai hoi dang bo huyen Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức
huyen thanh oai hoan thanh 1415 chi tieu cua nghi quyet dai hoi dang bo huyen Duy trì tốt nhịp độ phát triển

Tại Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Nguyễn Văn Bổng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai cho biết: Giai đoạn 2015-2017, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 11.695,36 tỷ đồng/năm, tăng 13%/năm, bằng 70,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó, cao nhất là giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ tăng bình quân 19%/năm (trong khi chỉ tiêu Đại hội đặt ra 11,5%/năm).

huyen thanh oai hoan thanh 1415 chi tieu cua nghi quyet dai hoi dang bo huyen
Trụ sở UBND huyện Thanh Oai.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 27,541 triệu đồng/người/năm thì đến 2017 đã đạt 37,5 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), còn lại 5 xã đã đạt từ 14-16 tiêu chí và 1 xã đạt 11 tiêu chí. Năm nay, huyện phấn đấu thêm 3 xã (Mỹ Hưng, Xuân Dương, Kim Thư) đạt chuẩn NTM và 1 xã (Hồng Dương) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thanh Oai xác định tập trung vào 2 khâu đột phá: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn theo quy hoạch gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài.

Huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết, trong đó, cơ cấu kinh tế năm 2020 gồm dịch vụ 31,6%, công nghiệp-xây dựng 56,8%, nông nghiệp-thủy sản 11,6%.

Huyện phấn đấu đến năm 2020 cả 100% xã và huyện đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người điều chỉnh từ 49 triệu đồng/người/năm lên 55 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, trên 75% trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành phổ cập THPT; điều chỉnh từ 65% hộ dùng nước sạch đến năm 2020 nay nâng lên 100% hộ sử dụng nước sạch.

Nguồn :