M
10:56 | 04/04/2018

Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức

Ngày 3/4, BCH Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ XIII mở rộng, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2018, triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Quý II năm 2018.

tin nhap 20180404095507 Tập huấn kỹ năng về hoà giải ở cơ sở
tin nhap 20180404095507 Tháo gỡ vướng mắc đầu tư hạ tầng huyện Mỹ Đức
tin nhap 20180404095507 Ngày hội hiến máu tình nguyện “ Giọt hồng yêu thương - ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”

Quý I/2018, Huyện ủy đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị theo phương châm sâu sát với cơ sở, quyết liệt đồng bộ và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện chủ động tổ chức triển khai học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống” ; những biểu hiện “tự chuyển biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết Trung ương 5 Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 đạt kết quả tốt.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. điều hành. phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế. hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 trong khung thời vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tăng cường chỉ đạo công tác thu y phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm.

tin nhap 20180404095507
Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý đất đai tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ chất lượng công trình; triển khai đảm bảo công tác an toàn giao thông trật tự văn minh đô thị vệ sinh môi trường có hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách xã hội giảm nghèo bền vững sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Công tác chỉ đạo quản lý tổ chức lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới tiến bộ; tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng và số lượng; thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính chỉ đạo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Từng bước cải thiện môi trường hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công, thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị hành chính nhà nước.

Trong quý II năm 2018, huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018: “nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, sự thống nhất trong hoạt động của cả hệ thống chính trị” gắn thực hiện chủ đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức kỷ luật, ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ văn hóa ứng xử, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên công chức, viên chức nơi công sở. Xây dựng chính quyền các cấp minh bạch, hiệu quả, kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện (1888 - 2018), 60 năm Bác Hồ về thăm chùa Hương và lễ đón nhận công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với khu Danh Thắng chùa Hương, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2018, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc gia cầm đảm bảo không để phát sinh các dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc gây mất an ninh trật tự.

Nguồn :