M
21:13 | 30/03/2019

Huyện Hoài Đức sẵn sàng cho tổng điều tra dân số và nhà ở

(LĐTĐ) Nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định triển khai, huyện Hoài Đức đã tập trung mọi nguồn lực và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày ra quân.

huyen hoai duc san sang cho tong dieu tra dan so va nha o Hoài Đức, Hà Nội: Áp dụng khoa học vào sản xuất bánh đa nem
huyen hoai duc san sang cho tong dieu tra dan so va nha o Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn
huyen hoai duc san sang cho tong dieu tra dan so va nha o Huyện Hoài Đức: Phấn đấu trở thành quận vào năm 2020

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn.

Chính vì vậy, để quá trình điều tra được tiến hành đảm bảo về chất lượng và tiến độ, UBND huyện Hoài Đức đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương với thành phần phù hợp, hoạt động hiệu quả.

huyen hoai duc san sang cho tong dieu tra dan so va nha o
Huyện Hoài Đức sẵn sàng cho tổng điều tra dân số và nhà ở.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện là Chi cục Thống kê đã có những hướng dẫn cụ thể tới các xã, thị trấn trong việc tuyển chọn điều tra viên cũng như thực hiện các bước trong quy trình điều tra. Ban chỉ đạo huyện phối hợp với các xã, thị trấn trong việc tuyển chọn một người có kỹ năng vẽ sơ đồ và am hiểu về địa giới hành chính địa phương để thực hiện vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn. Người vẽ sơ đồ phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện phân chia địa bàn điều tra trong quá trình vẽ sơ đồ nền.

Từ sau cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành ba cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999 và 2009. Qua mỗi chu kỳ, Tổng điều tra dân số và nhà ở đều có những bước đổi mới, cải tiến cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao .

Việc tuyển chọn người trực tiếp tham gia cuộc tổng điều tra được thực hiện đảm bảo các yêu cầu, ưu tiên người có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử thông minh. Toàn huyện đã tuyển chọn 365 điều tra viên, 22 tổ trưởng, 481 người chịu trách nhiệm lập bảng kê, mỗi một người phụ trách lập bảng kê 01 địa bàn điều tra thường. Những địa bàn đặc thù quy mô nhỏ nằm trên địa bàn nào thì cán bộ lập bảng kê tại địa bàn đó lập.

Những địa bàn đặc thù quy mô lớn 400 nhân khẩu tuyển chọn 01 cán bộ lập bảng kê. Để đảm bảo thực hiện đúng, đủ các yêu cầu của cuộc tổng điều tra, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị điển tử thông minh cho quá trình điều tra bằng phiếu điện tử, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê trong đó 10 lớp thực hiện phiếu điều tra toàn bộ và 2 lớp thực hiện phiếu điều tra mẫu.

huyen hoai duc san sang cho tong dieu tra dan so va nha o
Việc thu thập đầy đủ thông tin cơ bản về dân số và nhà sẽ góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, phân tích, phát triển kinh tế huyện.

Quá trình lập bảng kê được giám sát chặt chẽ của giám sát viên cấp huyện. Trong quá trình lập bảng kê các xã đã cập nhật, điều chỉnh lại sự phân chia địa bàn, điều chỉnh ranh giới địa bàn cho phù hợp thực tế, đảm bảo quy mô hộ của địa bàn và tiến độ khi thực hiện điều tra thu thập thông tin. Kết quả sau khi điều chỉnh, toàn huyện có 560 địa bàn điều tra, trong đó 494 địa bàn thường và 67 địa bàn đặc thù với 67.474 hộ và 255.149 nhân khẩu. 100% các xã, thị trấn đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI).

Để quá trình thu thập thông tin được thuận lợi, ngoài việc sử dụng hình thức phiếu giấy in sẵn như năm 2009, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Hoài Đức áp dụng thêm hai hình thức thu thập thông tin mới là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (còn gọi là CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi là Webform).

Với sự chuẩn bị chu đáo từ nhân lực, kiến thức đến phương tiện kỹ thuật cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hoài Đức đã sẵn sàng cho ngày ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Nếu như Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 chỉ sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp, tức là điều tra viên thống kê phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra và ghi chép thông tin, thì tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp (hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến).

Tuấn Dũng

Nguồn :