M
08:01 | 01/08/2018

Hơn 304.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, cả nước đã có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

hon 304000 thi sinh dieu chinh nguyen vong xet tuyen dai hoc 2018 Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
hon 304000 thi sinh dieu chinh nguyen vong xet tuyen dai hoc 2018 Thí sinh được 'thử' điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ 13/7
hon 304000 thi sinh dieu chinh nguyen vong xet tuyen dai hoc 2018 Hơn 35.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trong ngày đầu
hon 304000 thi sinh dieu chinh nguyen vong xet tuyen dai hoc 2018
Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia, đã có hơn 304.000 thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Cụ thể, năm 2018, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 688.466 (tăng 47.998 em só với năm 2017).

Tổng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển là 304.494 thí sinh. Trong đó có 230.435 thí sinh điều chỉnh online trực tuyến trên hệ thống dữ liệu chung và74.059 thí sinh điều chỉnh trực tiếp qua phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm quy định là các trường trung học phổ thông hoặc các phòng Giáo dục và Đào tạo.

Số thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên là 113 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên là 86 thí sinh.

Thống kê sơ bộ cũng cho thấy, khối ngành Kinh doanh và quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất là 739.040 nguyện vọng. Tổng số nguyện vọng Sư phạm là 125.269 nguyện vọng. Trong đó nguyện vọng 1 là 43.928 nguyện vọng

Nguồn :